Teckningstiden för Företagslånekorg Europa III/2019 har avslutats

16.9.2019 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa III/2019 avslutades 13.9.2019. Den årliga avkastningen fastställdes vid 7,04 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.