Teckningstiden för Företagslånekorg Europa IV/2018 har avslutats

26.11.2018 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa IV/2018 avslutades 23.11.2018. Den årliga avkastningen fastställdes vid 6,95 %. Avkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.