Rahastosijoittaminen

Rahastojen sijoituskohteena ovat esimerkiksi osakkeet tai muut arvopaperit. Rahastosijoituksen eli merkinnän tekijä saa merkintämääräänsä vastaavan osuuden rahaston sijoitussalkusta. Kaikki rahasto-osuuksien haltijat omistavat samoja sijoituksia omistustensa mukaisessa suhteessa. Sijoitussalkun sisältö muuttuu, kun rahasto käy kauppaa sijoituskohteillaan. Rahastojen salkunhoidosta vastaavat sijoitusalan ammattilaiset, joten rahastosijoittaja pääsee hyödyntämään asiantuntijan osaamista jo pienilläkin pääomilla. Rahaston sisällä tapahtuva kaupankäynti ei aiheuta sijoittajalle veroseuraamuksia. Näin ollen rahasto on myös verotusmielessä vaivaton ratkaisu sijoittajalle. Vasta kun rahasto-osuudet myydään eli lunastetaan, sijoittajalle syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota.

Rahastot tarjoavat vaivattoman tavan sijoittaa hajautetusti useisiin eri kohteisiin. Rahastojen sijoitussalkut on hajautettu laajasti, mikä pienentää yksittäiseen sijoituskohteeseen liittyvää riskiä. Rahastot ovat tyypillisesti keskittyneet tiettyyn maantieteelliseen markkinaan tai tiettyyn toimialaan, jolloin salkunhoitajan erikoisosaamisen merkitys korostuu.

Rahasto on usein kustannustehokkain ja piensijoittajalle toisinaan myös ainoa tapa sijoittaa tiettyihin omaisuusluokkiin tai maantieteellisille markkinoille. Rahastojen kustannuksissa on kuitenkin eroja, joten samaan kohteeseen sijoittavia eli rahastoluokkaan kuuluvia rahastoja kannattaa vertailla keskenään. Osa rahastoista on suunnattu instituutiosijoittajille ja osa yksityissijoittajille, jolloin vaadittavat minimisijoitukset ja rahastoon liittyvät palkkiot voivat vaihdella suurestikin. Rahastojen tuottoja, hintoja ja keskinäistä kehitystä on helppo vertailla esimerkiksi Morningstar-palvelun kautta.

UB:lla on yhteensä 15 omaa rahastoa. Perinteisten osake- ja korkorahastojen rinnalla UB tarjoaa reaaliomaisuussijoittamiseen erikoistuneita rahastoja.

Tutustu tarkemmin UB:n rahastovalikoimaan >>