Reaaliomaisuuteen sijoittaminen

Reaaliomaisuuteen sijoittaminen

Reaaliomaisuus tarjoaa korkean ja samalla varsin vakaan tuottopotentiaalin. Se sopii erittäin hyvin lähes kaikkiin sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä ja suojaamaan salkun arvoa inflaatiolta. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, hyödykkeet sekä infrastruktuuri- ja maaomaisuus.

Mitä on reaaliomaisuus?

Reaaliomaisuus on määritelmän mukaan omaisuutta, jonka hinta ei laske rahan arvon laskiessa. Toisin sanoen se suojaa sijoitussalkun arvoa inflaatiolta. Sijoittajan kannalta keskeisiä reaaliomaisuusluokkia ovat kiinteistöt, raaka-aineet, arvometallit, maaomaisuus ja metsät sekä infrastruktuuriomaisuus. Reaaliomaisuus voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

• Hyödykkeisiin, jotka eivät tuota sijoittajalle kassavirtaa vaan joiden tuotto perustuu odotettuun arvonnousuun. Näitä ovat esimerkiksi raaka-aineet sekä arvometallit.

• Reaalituottoa tarjoaviin sijoituskohteisiin, jotka tuottavat arvonnousun lisäksi tasaista kassavirtaa sijoittajalle. Tähän ryhmään lukeutuvat mm. kiinteistöt, maatalous- ja metsätalousmaa sekä infrastruktuurisijoitukset.

Reaaliomaisuuteen voi sijoittaa suoraan, mutta arvopaperimuotoinen reaaliomaisuus tarjoaa likvidin ja kustannustehokkaan vaihtoehdon, joka on sijoittajien ulottuvilla pienemmilläkin pääomilla.

Miksi sijoittaa reaaliomaisuuteen?

Reaaliomaisuus on keskeinen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Se tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Reaaliomaisuus sopii myös sijoittajalle, joka haluaa turvata omaisuutensa reaaliarvon säilymisen.

Reaaliomaisuuteen sijoittaminen hyödykkeiden kautta sopii tilanteeseen, jossa inflaation odotetaan kiihtyvän selvästi. Esimerkiksi korkosijoitusten rinnalle saatetaan aika-ajoin tarvita tukea reaaliomaisuudesta, sillä korkea tai yllättäen kiihtyvä inflaatio saattaa heikentää korkosijoitusten riski-tuotto-suhdetta sekä niistä saatavaa reaalituottoa.

Reaalituottoa tarjoavat reaaliomaisuussijoitukset, kuten kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitukset, sopivat puolestaan erinomaisesti sijoitussalkun pysyväksi osaksi. Monet akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi kiinteistösijoitusten tuotot ovat pitkällä aikavälillä voineet kohota jopa osakesijoituksia korkeammiksi. Reaaliomaisuussijoitusten etuna on lisäksi se, että niiden riski ja arvon muutokset ovat maltillisempia kuin esimerkiksi suorien osakesijoitusten. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna myös niiden korrelaatio suhteessa perinteisiin omaisuusluokkiin on ollut varsin alhainen. Tämän vuoksi esimerkiksi kiinteistösijoitukset ovat pitkään kuuluneet osaksi ammattimaisesti hoidettua sijoitussalkkua.

Reaaliomaisuuteen sijoittaminen UB:lla

UB tarjoaa kattavan valikoiman reaaliomaisuusluokkiin keskittyviä sijoitusrahastoja. Nämä rahastot tuovat infrastruktuuri- ja kiinteistösijoitukset vaivattomasti sijoittajien ulottuville jo pienilläkin sijoitussummilla. UB:n reaaliomaisuusrahastojen avulla sijoittaja saa kustannustehokkaasti erinomaisen hajautuksen omaisuuslajeihin, joilla on mahdollista madaltaa sijoitussalkun riskitasoa ilman, että salkun pitkän aikavälin tuotto-odotuksesta tarvitsee tinkiä. Samalla ne mahdollistavat sijoittamisen perinteisesti epälikvidiin omaisuusluokkaan erittäin likvidissä muodossa.