UB Aasia REIT Plus

SIJOITUSRAHASTO

Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittava osakerahasto.

Sijoituskohteena kehittyvien markkinoiden REIT-yhtiöt

UB Aasia REIT Plus on osakerahasto, jonka pääpaino on kehittyvien markkinoiden listatuissa REIT:eissä ja kiinteistösijoitusyhtiöissä. Rahaston sijoitukset kohdistuvat yhtiöihin pääasiassa Kaakkois-Aasian kasvaville markkinoille. Perinteisten teollisuusmaiden (OECD) osalta rahaston sijoitukset kohdistuvat yhtiöihin, joiden toiminta kohdistuu kehittyville markkinoille.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tuottotavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää yleisen eurooppalaisen listatun kiinteistösijotusyhtiömarkkinan tuoton. Verotuksellisesti edullisten REIT-yhtiöiden (Real Estate Investment Trust) ja muiden korkeaa osinkoa maksavien kiinteistöyhtiöiden suosiminen antaa rahastolle mahdollisuuden saavuttaa yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehitystä tasaisempaa tuottoa alhaisemmalla riskillä.

Aktiivinen sijoitusnäkemys

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahastolla on näin mahdollisuus reagoida markkinoiden paikallisiin muutoksiin.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Lisätietoja eri rahasto-osuussarjojen palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alla oleva graafi kuvaa rahaston K-sarjan kehitystä, koska sillä on pisin tuottohistoria.

chart thumbnail
2018- 0,42 %
2017+11,0 %
2016+8,82 %
2015+ 4,70 %
2014+ 24,94 %
2013– 4,10 %
2012+ 50,57 %
2011– 17,65 %
2010+ 25,52 %
2009+ 65,24 %
2008– 51,61 %
2007– 1,30 % %
%
Rahaston aloituspäivä: 9.2.2007
Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: