UB Amerikka – uudella strategialla heti kärkeen!

26.10.2015 United Bankers

UB Amerikka -rahaston sijoitusstrategia muutettiin toukokuun lopussa 2015. Siitä lähtien rahaston tuotto on ollut korkein Suomen Sijoitustutkimus Oy:n raportoimien neljänkymmenen Pohjois-Amerikkaan sijoittavan suomalaisen osakerahaston luokassa. UB Amerikka -rahaston ainutlaatuinen sijoitusprosessi perustuu Yhdysvalloissa patentin saaneeseen algoritmiin. Niin sanotun kompetenssianalyysin avulla seurataan yhdysvaltalaisten suursijoittajien tekemiä osakekauppoja. Kompetenssianalyysin johtopäätökset eivät perustu ainoastaan osakekauppojen suuruuteen, vaan menetelmä arvioi nimensä mukaisesti myös eri sijoittajien osaamista ja onnistumista tietyissä osakkeissa. Kompetenssianalyysi antaa ostosignaalin, kun suursijoittaja tai salkunhoitaja ostaa suuren määrän osakkeita yhtiössä, jossa hänen kyvykkyytensä on arvioitu korkeaksi.

Tutustu tarkemmin UB Amerikka -rahastoon »
UB Amerikka -rahasto syyskuun Rahastoraportissa (Suomen Sijoitustutkimus Oy) »

Sijoittajan on huomioitava, että rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.