UB Amerikka

Sijoitusrahasto

UB Amerikka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille.
Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton.

Ainutlaatuinen sijoitusstrategia

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltain osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto. Tähän tavoitteeseen pyritään painottamalla sijoituksissa keskisuuria yrityksiä, jotka ovat pitkän aikavälin tarkastelussa menestyneet paremmin kuin suuret tai pienet yhtiöt. Käytännössä sijoitukset toteutetaan S&P MidCap 400 -indeksifutuureilla. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös joko suoraan tai välillisesti USD-määräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. Rahaston käteiset varat sijoitetaan pääasiassa suoraan tai välillisesti USD-määräisiin korkosijoituksiin ja korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten yritysten sekä valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen joukkolainoihin ja yritysten vaihtovelkakirjalainoihin.

Ei vertailuindeksiä

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri toimialojen osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahastolla on näin mahdollisuus reagoida markkinoiden paikallisiin muutoksiin.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Lisätietoja eri rahasto-osuussarjojen palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alla oleva graafi kuvaa rahaston K-sarjan kehitystä, koska sillä on pisin tuottohistoria.

chart thumbnail
2018- 6,92 %
2017+1,27 %
2016+ 14,02 %
2015+ 12,53 %
2014+ 14,27 %
2013+ 35,58 %
2012+ 15,52 %
2011– 0,54 %
2010+ 24,78 %
2009+ 43,23 %
2008– 42,71 %
2007+ 6,40 %
2006+ 8,62 %
2005+ 10,88 %
Rahaston aloituspäivä: 31.12.2004
Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: