UB EM Infra

Sijoitusrahasto

UB EM Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin.

Sijoituskohteena kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöt

UB EM Infra -rahasto keskittyy sijoittamaan infrastruktuuriyhtiöihin kehittyvillä markkinoilla (EM = emerging markets). Infrastruktuuriyhtiöt keskittyvät yhteiskunnan perusrakenteiden ja-palveluiden tuottamiseen. Muun muassa sähkö-, vesi- ja tieverkot ovat toimivan yhteiskunnan ja talouden edellytyksiä.

Tavoitteena hyvä riski-tuotto-suhde

Viime vuosikymmenten aikana infrastruktuuria on yksityistetty kasvavissa määrin eri puolilla maailmaa. Varsinkin kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Aasiassa, kehitys on ollut nopeaa. Rahaston tavoitteena on kehittyvien maiden osakemarkkinoiden yleistä kehitystä tasaisempi tuotto.

Ei virallista vertailuindeksiä

Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Aasian kasvaville markkinoille, mutta rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Itä-Euroopan maihin (ml. Venäjä). Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Näin rahasto voi tehokkaasti hyödyntää alueellisia mahdollisuuksia sekä välttää myös yksittäisiin maihin liittyviä poliittisia riskejä.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Lisätietoja eri rahasto-osuussarjojen palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alla oleva graafi kuvaa rahaston K-sarjan kehitystä, koska sillä on pisin tuottohistoria.

chart thumbnail
2019+ 10,91 %
2018- 0,34 %
2017+ 9,6 %
2016+ 6,31 %
2015+ 3,90 %
2014+ 15,29 %
2013+ 8,68 %
2012+ 19,20 %
2011– 3,40 %
2010+ 26,81 %
2009+ 50,73 %
2008– 31,39 %
Rahaston aloituspäivä: 30.10.2007
Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: