UB Eurooppa REIT

Sijoitusrahasto

UB Eurooppa REIT sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden pienentää osake- ja korkomarkkinoiden aiheuttamaa heilahtelua.

Sijoituskohteena eurooppalaiset REIT-yhtiöt

UB Eurooppa REIT on osakerahasto, joka sijoittaa listattuihin eurooppalaisiin REIT:eihin kiinteistösijoitusosakkeisiin. Rahastossa painotetaan yhtiöitä, joilla on verotuksellisesti edullinen ns. REIT-status (Real Estate Investement Trust). Eri markkinoille hajauttaessa kiinteistömarkkinoiden suhdanneriski saadaan alennettua.

Tavoitteena tasainen tuotto

Rahaston tavoitteena on saavuttaa yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehitystä tasaisempaa tuottoa alhaisemmalla riskillä. Tämän vuoksi sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yrityksen osingonmaksukyky.

Aktiivinen sijoitusnäkemys

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahastolla on näin mahdollisuus reagoida markkinoiden paikallisiin muutoksiin.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Lisätietoja eri rahasto-osuussarjojen palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alla oleva graafi kuvaa rahaston K-sarjan kehitystä, koska sillä on pisin tuottohistoria.

chart thumbnail
2018- 8,68 %
2017+ 12,1 %
2016+ 1,67 %
2015+ 14,44 %
2014+ 20,35 %
2013+ 6,63 %
2012+ 21,27 %
2011– 13,88 %
2010+ 18,59 %
2009+ 40,18 %
2008– 35,65 %
2007– 21,21 %
2006+ 36,39 %
2005+ 26,33 %
2004+ 18,96 %
Rahaston aloituspäivä: 10.5.2004
Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: