UB Global REIT

Sijoitusrahasto

UB Global REIT sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa likvidisti ja hajautetusti kiinteistöihin. Rahaston tavoitteena on yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehitystä tasaisempi tuotto.

Sijoituskohteena REIT:it OECD-maissa

UB Global REIT -rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti OECD-maiden pörssilistattuihin kiinteistösijoitusosakkeisiin ja REIT:eihin. Ne ovat yrityksiä, jotka omistavat tai kehittävät kiinteistöjä. Pääosa sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on verotuksellisesti edullinen ns. REIT-status (Real Estate Investment Trust).

Tavoitteena tasainen tuotto

Rahaston tavoitteena on saavuttaa yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehitystä tasaisempaa tuottoa alhaisemmalla riskillä. Tämän vuoksi sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yrityksen osingonmaksukyky.

Aktiivinen sijoitusnäkemys

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahastolla on näin mahdollisuus reagoida markkinoiden paikallisiin muutoksiin.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelun välityksellä, on minimimerkintä 100 euroa.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alla oleva graafi kuvaa rahaston K-sarjan kehitystä, koska sillä on pisin tuottohistoria.

chart thumbnail
2017+ 2,2 %
2016+ 7,47 %
2015+ 3,84 %
2014+ 24,16 %
2013+ 8,11 %
2012+ 21,81 %
2011– 7,36 %
2010+ 27,27 %
2009+ 46,20 %
2008– 45,26 %
2007– 13,85 %
2006+ 26,78 %
2005+ 13,82 %
Rahaston aloituspäivä: 7.2.2005
Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: