UB Korko Plus

Erikoissijoitusrahasto

UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin ja lyhyisiin korkoinstrumentteihin.

Sijoituskohde

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuk­siin, alle kahden vuoden mittaisin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin lyhyisiin korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Rahaston varoja voidaan sijoittaa hybridi- ja pääomalainoihin, joiden ensimmäinen mahdollinen takaisinmaksupäivä (ns. call-päivä) on enintään kahden vuoden päässä. Lisäksi enintään 40 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin. Markkinatilanteesta riippuen rahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan pankkitalletuksiin.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vuosittain 12 kuukauden euriborin ylittävä tuotto. Tällä hetkellä tavoitteena on 1–2 %:n* vuotuinen tuotto.

Kenelle rahasto sopii

UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta ja tavoittelee esimerkiksi kassavaroilleen pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja lunastuksia kaikkina pankkipäivinä.

Minimimerkintä on 1000 euroa. Lisätietoja rahaston palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.