Vakaata tuottoa metsästä – UB Nordic Forest Fund I -metsärahasto merkittävissä

22.5.2014 United Bankers

Metsä tarjoaa sijoituskohteena hyvää vakaata tuottoa sekä luontaisen inflaatiosuojan. Metsä on vakaa kiinteistöihin rinnastettava sijoitus, mutta ilman huolia vuokralaisista tai korjauskuluista. UB Nordic Forest Fund I -metsärahaston varat sijoitetaan tarkkaan valikoituihin suomalaisiin metsätiloihin.

UB Nordic Forest Fund I -rahaston sijoitustoiminnasta vastaavat metsäsijoittamisen ammattilaiset. Rahaston kohdennetun metsästrategian tavoitteena on antaa vakaa vuotuinen kassavirta ilman osakemarkkinoiden epävarmuutta. Rahaston kehittyneet arvonlaskentamenetelmät, tilojen tarkat puutiedot ja hyvä infrastruktuuri minimoivat metsänhoidon kuluja ja laskevat sijoittajan riskiä tulevien tuottojen vaihtelusta.

UB Nordic Forest Fund I on kommandiittiyhtiömuotoinen rahasto, jonka minimimerkintä on 100 000 euroa ja sijoitusaika on vähintään 10 vuotta.

Lue lisää UB Nordic Forest Fundista