UB Nordic Forest Fund I & II

Pääomarahasto

UB Nordic Forest Fund I ja UB Nordic Forest Fund II ovat suomalaiseen metsämaahan sijoittavia pääomarahastoja. Rahastot tavoittelevat vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua. Molemmat rahastot ovat tällä hetkellä suljettuja uusilta sijoituksilta.

Painotuksena valikoidut hyväkasvuiset metsätilat

Rahastojen sijoistusstrategiana on hankkia pääasiassa Suomesta eri-ikäiskasvatukseen soveltuvia hyvän arvokasvupotentiaalin metsätiloja, joilla päästään 5–7 prosentin reaalituottoon*.

Hakkuiden ja kulujen optimointi

Tarkoin kohdistetulla hankinta- ja hakkuustrategialla sekä kuluja minimoimalla optimoidaan sijoitetun pääoman tuotto.

Vakaata kassavirtaa

Suomalainen metsämaa tuottaa tasaista kassavirtaa ja on vakaa, osakemarkkinoiden kanssa alhaisesti korreloiva sijoituskohde.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Rahastolla ei ole graafia, koska sillä ei ole tuottohistoriaa.

Liitteet
    Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


    Nimi*:

    Sähköposti*:

    Puhelin: