UB Pohjois-Amerikka REIT

SIJOITUSRAHASTO

UB Pohjois-Amerikka REIT sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistömarkkinoille. Rahasto sijoittaa listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin, joten se tarjoaa erittäin likvidin tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille.

Sijoituskohteena pohjoisamerikkalaiset REIT:it

UB Pohjois-Amerikka REIT –rahaston varat sijoitetaan NAFTA-alueen (Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon) kiinteistöihin pääasiassa verotehokkaiden ja likvidien listattujen REIT:ien kautta. REIT:it (Real Estate Investment Trust) ovat yhteisöverovapaita kiinteistöportfolioita, jotka maksavat lähes koko kiinteistövuokratuottonsa osinkoina sijoittajille.

Tavoitteena tasainen tuotto

Rahaston tavoitteena on saavuttaa yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehityksen mukaista tai parempaa tuottoa mahdollisimman alhaisella riskillä. Tämän vuoksi sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yrityksen osingonmaksukyky samalla kun sijoitusten pääpaino kohdistuu keskikokoisiin REIT:eihin.

Aktiivinen sijoitusnäkemys

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahastolla on näin mahdollisuus reagoida markkinoiden paikallisiin muutoksiin.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Lisätietoja eri rahasto-osuussarjojen palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.