Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuus

Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuus tuo kiinteistöt, infrastruktuurin ja metsän kaikkien sijoittajien ulottuville. Rahaston sijoitusstrategia perustuu eri reaaliomaisuusluokkien yhdistämiseen sekä laajaan kansainväliseen hajautukseen.

Reaaliomaisuus tuottaa vakaata kassavirtaa, pienentää salkun arvonvaihtelua ja tarjoaa hyvän tuottopotentiaalin.

Reaaliomaisuuden rakennussarja

Kiinteistöt

Kiinteistösijoitukset tuovat sijoitussalkkuihin vakautta ja tarjoavat säännöllistä kassavirtaa. UB Reaaliomaisuus -rahasto sijoittaa kiinteistömarkkinoille pääsääntöisesti pörssilistattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sijoittavien REIT-rahastojen välityksellä. REIT-rahastot ovat likvidejä ja niiden kohteena ovat listatut kiinteistöyhtiöt eri puolilla maailmaa.

Infrastruktuuri

Infrastruktuuri on perinteisesti julkisen vallan omistamaa yleistä yhteiskunnan palvelujärjestelmää. Perinteisiä infrastruktuuriliiketoimintoja ovat sähköntuotanto ja -jakelu, vesihuolto, satamat, lentokentät ja tietullit

Metsä

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. Metsäsijoitus on myös oivallinen tapa hajauttaa salkun riskiä, sillä sen korrelaatio osakemarkkinoihin on varsin matala. Metsän tuottoprofiili onkin poikkeuksellinen, sillä puuston kasvu on riippumatonta suhdanteista. Rahaston avulla sijoittaja saa lisäksi hyvin hajautetun ja ammattimaisesti hoidetun metsäportfolion, jossa on erilaisia metsätiloja.

"UB Reaaliomaisuus on rahasto, jolla saat laajasti hajautetun salkun kiinteistöjä, metsää ja infrastruktuuria yhdellä sijoituksella. Reaaliomaisuus tuottaa vakaata kassavirtaa, pienentää salkun arvonvaihtelua ja tarjoaa hyvän tuottopotentiaalin."
Juuso Uski — sijoitusjohtaja

Sijoitusten painoarvot neutraalissa allokaatiossa:

kiinteistö- ja kiinteistöosakesijoitukset

 
30-40%

kiinteistö- ja
kiinteistöosake-
sijoitukset

infrastruktuurisijoitukset

 
30-40%

infrastruktuuri-
sijoitukset

metsäsijoitukset

 
20-30%

metsä-
sijoitukset

muut sijoitukset

 
0-10%

muut
sijoitukset

Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin:

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, joka on saatavilla suomeksi UB Omaisuudenhoidosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.