UB Reaaliomaisuus

Erikoissijoitusrahasto

Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Se pienentää salkun arvonvaihtelua ja tarjoaa hyvän tuottopotentiaalin. Rahaston avulla sijoittaja saa kustannustehokkaasti erinomaisen hajautuksen eri reaaliomaisuuslajeihin.

Sijoituskohteena reaaliomaisuus

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa reaaliomaisuuteen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöjä, metsätiloja ja infrastruktuurisijoituksia. Reaaliomaisuussijoitusten etuna on, että niiden riski ja arvon muutokset ovat maltillisempia kuin esimerkiksi suorien osakesijoitusten. Reaaliomaisuusluokat myös käyttäytyvät erilaisissa markkinatilanteissa eri tavoin kuin korot tai osakkeet. Tämän vuoksi ne tasaavat sijoitussalkkujen arvonvaihteluja.

Rahaston sijoituspolitiikka

Rahaston sijoitusstrategia perustuu eri reaaliomaisuusluokkien yhdistämiseen sekä laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto sijoittaa kohteena oleviin reaaliomaisuuslajeihin rahastojen välityksellä. Rahaston tavoiteltu riskitaso on matalampi kuin osakemarkkinoilla keskimäärin.

Kenelle rahasto sopii

Reaaliomaisuuteen sijoittaminen on oiva tapa lisätä salkun hajautusta ja parantaa sijoitusten riski-tuotto-suhdetta. Reaaliomaisuus sopii lähes kaikille sijoittajille hajauttamaan riskiä ja suojaamaan salkun arvoa inflaatiolta.

Sijoitusrahastolain (213/2019) 10 luvun 6 §:n edellyttämällä tavalla lunastukset Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuuden varoista on keskeytetty 30.9.2019 alkaen, sillä Erikoissijoitusrahaston pääomat ovat laskeneet alle sijoitusrahastolaissa vaaditun vähimmäismäärän.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.