UB Smart

Erikoissijoitusrahasto

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa kattavasti eri omaisuuslajeihin hajautetun salkun. Rahasto tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen.

Tehokkaasti hajautettu salkku

Rahaston varat hajautetaan kansainvälisesti osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Reaaliomaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi metsätiloja ja muita kiinteistöjä sekä infrastruktuurisijoituksia. Sijoitukset reaaliomaisuuteen tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Muihin sijoituskohteisiin voidaan sijoittaa joko suoraan tai esimerkiksi rahastojen tai strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen kautta.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on aktiivisen salkunhoidon avulla saavuttaa vuosittain 5–10 %:n* suuruinen tuotto.

Soveltuu erilaisiin markkinatilanteisiin

Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta. Salkunhoitaja voi kuitenkin vapaasti muuttaa omaisuusluokkien
painoa markkinatilanteen mukaisesti. Rahaston uudet säännöt ovat astuneet voimaan 24.9.2015.

A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Lisätietoja eri rahasto-osuussarjojen palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Alla oleva graafi kuvaa sen rahastosarjan kehitystä, jolla on pisin tuottohistoria.

chart thumbnail
2018- 3,44 %
2017+ 6,90 %
2016+ 8,22 %
2015+ 14,20 %
2014– 4,93 %
2013+ 17,85 %
2012+ 8,19 %
2011– 14,59 %
2010+ 23,32 %
2009+ 33,24 %
2008– 35,00 %
2007– 4,39 %
2006+ 0,12 %
Rahaston aloituspäivä: 11.12.2006
Liitteet
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin: