UB Suomi Kiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt sijoittaa laajasti suomalaisiin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteisiin lukeutuvat muun muassa palvelu- ja hoivakiinteistöt, toimistot, asunnot ja tontit. Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 %:n* vuokrakassavirtaan perustuva vuotuinen tuotto. Minimisijoitus UB Suomi Kiinteistöt -rahastoon on 20 000 euroa.

Laajasti hajautettu kiinteistösalkku

Rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti Suomessa sijaitseviin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteena voivat olla: asunnot, palvelukiinteistöt kuten päiväkodit ja hoivakiinteistöt, toimistot, logistiikka- ja liiketilat, varastot, teollisuuskiinteistöt, tontit sekä muut kiinteistökohteet.

Kenelle rahasto sopii?

Rahasto sopii sijoittajalle, joka arvostaa tasaista kassavirtaa ja reaaliomaisuuden tuomaa vakautta. Kiinteistöjen etuna on myös verrattain matala korrelaatio esimerkiksi osakemarkkinoihin ja mahdollisuus inflaatiosuojattuun tuottoon. Rahasto sopii myös asuntosijoittajalle hajauttamaan kiinteistösalkun riskiä muihin kiinteistökohteisiin. Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille. Suositeltu sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee noin 5–7 %:n* vuotuista tuottoa suomalaisilta kiinteistömarkkinoilta. Rahaston tilikauden voitosta jaetaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Rahasto on avoinna merkinnöille ja lunastuksille neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun viimeisenä pankkipäivänä.

Sijoituksen kohdemarkkina: Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 3, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.