UB:n rahastoilla erittäin vahva alkuvuosi

18.6.2014 United Bankers

Alkuvuoden kehitys sijoitusmarkkinoilla on ollut positiivista, ja kaikkien UB-rahastojen arvot ovat nousseet vuodenvaihteen tasoiltaan. Erityisen hyvin ovat menestyneet listattuihin kiinteistöyhtiöihin varansa sijoittavat REIT-rahastot. REIT-rahastojen tuotto on ollut alkuvuonna selvästi muuta osakemarkkinaa parempi niiden kuroessa kiinni muun osakemarkkinan viime syksynä tekemää kovaa nousua.

UB:n rahastojen arvot

UB:n rahastot ovat menestyneet erittäin hyvin myös kilpailijavertailuissa. Suomen Sijoitustutkimuksen tuottamassa rahastoraportissa UB Amerikka on viiden vuoden tuotolla mitattuna paras Suomeen rekisteröity pohjois-amerikkalaisiin osakkeisiin varansa sijoittava rahasto. Sen vuosituotto on ollut tarkastelujaksolla peräti 21,3 %. UB EM Infra on puolestaan menestynyt selvästi paremmin kuin yksikään toinen kehittyville markkinoille laajasti varojaan sijoittava osakerahasto sekä viiden että kolmen vuoden tarkasteluajanjaksolla.

Lisätietoa rahastoraportista.

Vallitsevassa markkinatilanteessa listattuun reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot tarjoavat erittäin mielenkiintoisen tavan sijoittaa osakkeisiin. Rahastojen kohdeyhtiöiden arvostustasot ovat edelleen historiallisestikin tarkastellen hyvin kiinnostavalla tasolla siitä huolimatta, että osakkeet yleisesti ovat monilla markkinoilla jo nousseet reippaasti. Kassavirtaa tuottava reaaliomaisuus tarjoaa paitsi hyvää vuotuista reaalista kassavirtatuottoa niin myös erinomaisen suojan inflaatiota vastaan.

UB:n reaaliomaisuusrahastot tuovat listatun reaaliomaisuuden hyödyt vaivattomassa muodossa sijoittajien ulottuville jo pienillä summilla. Rahastojen varat sijoitetaan hajautetusti kansainvälisille markkinoille. Rahastojen sijoitustoiminnan perustana on tarkka ja suunnitelmallinen sijoitusprosessi, jossa tavoitteena on saavuttaa kunkin rahaston kohdemarkkinan tuotto mahdollisimman alhaisella riskillä. Listattujen reaaliomaisuusrahastojemme Morningstar-tähtien keskiarvo 4,4 viidestä mahdollisesta on osoitus tämän tavoitteen saavuttamisesta.

Kurinalainen sijoitusprosessi tuottaa tulosta

Erinomainen esimerkki sijoitusprosessin toimivuudesta on kotimaisiin osakkeisiin varansa sijoittavan UB HR Suomi -rahaston menestys. Rahasto on yksi parhaiten tuottaneista kotimaisiin osakkeisiin varansa sijoittavista rahastoista toiminta-aikanaan. Lisäksi se on rahasto, joka Morningstarin tekemän analyysin mukaan on kyennyt kaikista suomiosakerahastoista varmimmin lyömään indeksin. Erityisen hyvin prosessin toimivuutta kuvaa se, että UB HR Suomi on laskumarkkinoilla hävinnyt vähemmän kuin markkina keskimäärin.

Lue tästä Morningstarin analyysi

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä.