UB:n suosittu Metsäobligaatio on jälleen myynnissä

25.8.2014 United Bankers

UB:n suositun Metsäobligaation tuottorakenne on suunniteltu tämänhetkiseen markkinatilanteeseen. Metsäobligaatio IV/2014 tarjoaa sijoittajalle laina-ajan ensimmäisten kahden vuoden aikana korkean kiinteän 5,25 %* vuosituoton. Tämän jälkeen tuotto muuttuu vaihtuvaksi. Laina-ajan viimeiset viisi vuotta vuosituotto on 3 kuukauden euribor + 3,1 %-yksikköä*. Metsäobligaatio IV/2014 on noin seitsemän vuoden mittainen ja sen laina-aika on 29.9.–15.10.2021. Metsäobligaation tuotto perustuu kolmen suomalaisen metsäyhtiön, UPM-Kymmenen, Stora Enson ja Metsä Boardin, luottoriskin hinnoitteluun. Kunkin yhtiön paino obligaatiossa on 1/3. Korko maksetaan pääomalle neljännesvuosittain. Obligaation nimellispääoma maksetaan eräpäivänä takaisin kokonaisuudessaan, mikäli edellä mainituissa yhtiöissä ei toteudu luottovastuutapahtumaa laina-aikana.

Merkintäaika: 25.8.–23.9.2014
Minimisijoitus: 5 000 euroa
Takaisinmaksupäivä: 15.10.2021

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoittaja voi menettää sijoitetun päoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.
*alustava tuotto

Tutustu tarkemmin tästä >>