United Bankers -konsernilla vahva alkuvuosi – Sijoituspalvelutoiminnan tuotot kasvoivat lähes 50 prosenttia

21.8.2014 United Bankers

Vuosi 2014 alkoi United Bankers -konsernissa (”UB-konserni”) vahvasti. Konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alkuvuoden vahvan kehityksen merkittävimpiä osatekijöitä olivat strukturoitujen sijoituslainojen erittäin hyvä myynti, rahastojen vahva kehitys ja UB Securities Oy:n järjestämä osakeanti, jossa lääkeyhtiö Herantis Pharma Oyj listattiin Helsingin pörssin ylläpitämälle First North Finland markkinapaikalle. Kaiken kaikkiaan konsernin eri liiketoiminnoissa onnistumisia ja kasvua saavutettiin laajasti. Alkuvuoden myönteistä kehitystä tukivat myös osakemarkkinat, jotka jatkoivat nousuaan aina kesäkuun loppuun asti. Emoyhtiö United Bankers Oy oli aktiivinen myös yrityskaupparintamalla ostaessaan pääomasijoitusrahastoihin erikoistuneen UB Nordic Forest Management Oy:n tammikuussa. Seuraavaksi UB-konserni hakee tuotteilleen ja palveluilleen uusia markkinoita laajentamalla liiketoimintaansa Ruotsiin.

UB-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 10,7 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi lähes 50 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös konsernin liikevoitto nousi selvästi ja oli 1,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa yli 30 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

UB -konsernin vertailukelpoiset luvut (miljoonaa euroa)
 1-6/20141-6/2013Kasvu-%
Sijoituspalvelutoiminnan tuotot10,77,248,7
Liikevoitto1,91,530,7
Tilikauden voitto1,41,133,8

Vuoden 2014 ensimmäisten kuuden kuukauden keskeiset tapahtumat

UB-konserniin kuuluvassa UB Omaisuudenhoito Oy:ssä alkuvuosi oli erittäin myönteinen. Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhtiö onnistui kasvattamaan merkittävästi strukturoitujen sijoituslainojen myyntiä. Alkuvuonna strukturoitujen sijoituslainojen myynti kasvoi lähes 70 miljoonaan euroon, mikä vastaa tuotteiden koko myyntiä vuonna 2013. UB Omaisuudenhoito Oy uskoo kasvattavansa markkinaosuuttaan näiden tuotteiden myynnissä kuluvana vuonna selvästi.

UB Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen varojen määrä kasvoi katsauskaudella kaikkien aikojen huippuunsa. Kesäkuun lopussa varat olivat 436,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 19,9 prosentin kasvua vuodenvaihteen tasosta. Nettomerkinnät vuoden alkupuoliskolla olivat 35,4 miljoonaa euroa. Rahastoista parhaiten kehittyivät alkuvuonna reaaliomaisuusrahastot: UB Infra -rahaston tuotto vuoden alusta kesäkuun loppuun oli 14,12 prosenttia, UB Eurooppa REIT -rahaston 13,77 prosenttia ja UB Real REIT -rahaston 13,74 prosenttia. Rahastojen tuotto ylitti selvästi monen keskeisen osakemarkkinan tuoton. Esimerkiksi EuroStoxx 50 -indeksi nousi vastaavalla jaksolla 3,8 prosenttia, S&P500 -indeksi 6,1 prosenttia ja MSCI World -indeksi 5,6 prosenttia.

UB:n reaaliomaisuusrahastoilla on pitkä ja erittäin hyvä tuottohistoria. UB-konserni haluaa jatkossa panostaa entistäkin voimakkaammin erikoisosaamiseensa reaaliomaisuussijoittamisessa, johon kuuluvat kiinteistöosakerahastojen lisäksi infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. Reaaliomaisuussijoittamisen keskeisen strategisen roolin vuoksi rahastojen salkunhoito siirrettiin katsauskaudella perustettuun uuteen United Bankers Oy:n tytäryhtiöön UB Real Asset Management Oy:öön.

Tammikuussa ostetun United Bankers Oy:n tytäryhtiön UB Nordic Forest Management Oy:n ensimmäinen pääomarahasto Nordic Forest Fund I:n aloitti toimintansa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rahasto herätti välittömästi runsaasti mielenkiintoa. Katsauskauden lopussa rahastolla oli sijoitussitoumuksia runsaan 20 miljoonan euron arvosta. Rahaston tavoitekoko on 30 miljoonaa euroa. Rahaston varojen keruu on tarkoitus saattaa päätökseen syksyn aikana. Rahastolle on alettu hankkia myös metsätiloja, ja katsauskauden loppuun mennessä niitä oli noin 1 700 hehtaaria. Tilahankinta on jatkunut aktiivisena myös katsauskauden päätyttyä.

UB Securities Oy toimi osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana, kun Herantis Pharma Oyj listautui toukokuussa Helsingin pörssin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. UB Capital Oy puolestaan toimi listautumisprosessissa Herantis Pharma Oyj:n taloudellisena neuvonantajana. Listautumisen jälkeen UB Capital Oy jatkaa yhtiön First North Finlandin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

UB-konserni laajentaa toimintaansa Ruotsissa

UB-konserni aloitti katsauskaudella toimintansa aktiivisen laajentamisen Ruotsissa, jossa erityisesti tytäryhtiö UB Capital Oy:llä on ollut jo entuudestaan vahva asema. UB Capital Oy:n Ruotsin toimipisteessä oli katsauskauden lopussa kaksi työntekijää. Elokuussa UB Capital Oy avasi toimiston Tukholmassa, ja yksikön vahvuus on kasvanut katsauskauden jälkeen viiteen henkilöön. Myös UB Omaisuudenhoito Oy on ryhtynyt valmisteluihin aloittaakseen varainhoitotuotteiden- ja palveluiden myynnin Ruotsissa loppuvuoden aikana.

Konserni tähtää edelleen liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. Alkuvuoden vahvan kehityksen ja tämänhetkisten näkymien perusteella konsernin koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen ennustetaan kasvavan edellisvuodesta.

Lisätietoja antaa:

United Bankers Oy, tj. Patrick Anderson, puh. (09) 2538 0236

UB on kotimainen avainhenkilöidensä omistama korkealaatuisia sijoituspalveluja tuottava konserni, jonka emoyhtiönä toimii United Bankers Oy. UB:n hallinnoima varallisuus on yhteensä yli 1,3 miljardia euroa.