United Bankers -konsernin tuloskasvu vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

15.5.2014 United Bankers

TIEDOTE 15.5.2014

United Bankers -konsernin alkuvuosi käynnistyi erittäin lupaavasti. Konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi ja konserni oli aktiivinen myös yrityskaupparintamalla yhtiön toteuttaessa pääomasijoitusrahastoihin erikoistuneen Nordic Forest Managementin oston heti tammikuussa. Seuraavaksi konsernissa tähdätään liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun.

United Bankers -konsernin liikevaihto nousi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 5,3 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi lähes 40 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös konsernin liikevoitto kohosi selvästi. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 30 %:n kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Strukturoitujen sijoituslainojen erittäin vahva myynti sekä rahastojen hyvä menestys olivat alkuvuoden myönteisen kehityksen merkittävimpiä osatekijöitä. Myös positiivisen markkinatilanteen jatkuminen tuki osaltaan alkuvuoden suotuisaa kehitystä.

UB -konsernin vertailukelpoiset luvut (miljoonaa euroa)
 1-3/20141-3/2013Kasvu-%
Sijoituspalvelutoiminnan tuotot5,33,839,0
Liikevoitto1,41,130,3
Tilikauden voitto1,10,744,8

Vuoden ensimmäisen neljänneksen keskeisimmät tapahtumat

United Bankers -konserniin kuuluvan UB Omaisuudenhoito Oy:n alkuvuosi oli erittäin vahva. Yhtiö onnistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvattamaan merkittävästi strukturoitujen sijoituslainojen myyntiään. Erityisesti UB:n Metsäobligaatioiden ja muiden korkostruktuurien kysyntä oli suurta sijoittajien etsiessä korkeatuottoisia vaihtoehtoja vallitsevassa matalien markkinakorkojen ympäristössä. UB Omaisuudenhoito uskoo kasvattavansa markkinaosuuttaan strukturoitujen sijoitustuotteiden myynnissä kuluvana vuonna selvästi.

Myös UB:n rahastoliiketoiminnan osalta alkuvuoden kehitys oli varsin myönteistä. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät kohosivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 26,7 miljoonaan euroon, minkä seurauksena rahastojen pääoma ylitti katsauskauden lopussa ensimmäisen kerran 400 miljoonan euron rajan. Positiivinen osakemarkkinakehitys heijastui myös sijoitusrahastojen tuottoihin; erityisesti listattuun reaaliomaisuuteen sijoittavat REIT- ja infrastruktuurirahastot tuottivat erinomaisesti. Parhaiten alkuvuonna tuotti eurooppalaisiin listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin varansa sijoittava UB Eurooppa REIT -rahasto, jonka tuotto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,8 %.

United Bankers Oy hankki tammikuussa enemmistön suomalaisesta Nordic Forest Management Oy:stä, joka on erikoistunut metsäomaisuuteen sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Kaupan myötä yhtiön nimi muuttui UB Nordic Forest Management Oy:ksi ja yhtiöstä tuli United Bankers Oy:n tytäryhtiö. Yhtiön ensimmäinen pääomarahasto Nordic Forest Fund I aloitti toimintansa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rahaston tavoitteena on kerätä 30 miljoonan euron pääoma vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Varoilla ostetaan metsätiloja johtavien metsäasiantuntijoiden kanssa laaditun hankintastrategian mukaan kuluvan vuoden aikana. Suomalainen metsäomaisuus täydentää erinomaisesti UB:n listattuihin kiinteistöosake- ja infrastruktuuriyhtiöihin sijoittavaa reaaliomaisuusrahastojen tuoteperhettä. Samalla Nordic Forest Fund I -rahasto on UB:lle päänavaus pääomarahastoliiketoimintaan.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalous on vähitellen elpymässä hitaan kasvun vaiheesta. Suurista talouksista positiivisimmalta kehitys näyttää Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa taantuma hellittää otettaan erityisesti Saksan vahvan talouskehityksen tukemana. Suurin uhka Euroopan positiivisen talouskehityksen jatkumiselle on Ukrainan kriisin pitkittyminen ja eskaloituminen.

Myönteisen markkinatilanteen jatkuminen parantaisi myös sijoitus- ja rahoitusalan yhtiöiden näkymiä. Alaa piinaa kuitenkin Euroopan velkakriisin seurauksena edelleen kiristyvä sääntely, joka aiheuttaa merkittäviä kustannuspaineita alan yrityksille ja rajoittaa pankkien mahdollisuutta luotottaa yrityksiä. Nämä tekijät jarruttavat talouskasvumahdollisuuksia koko euroalueella. Sääntelyn ja verotuksen jatkuvat muutokset heikentävät myös toimintaympäristön ennustettavuutta. Epävarmuus ja kustannuspaineet nostavat alalle tulon kynnystä ja johtavat hyvin todennäköisesti yritysten yksikkökoon kasvuun.

UB-konserni tulee kuluvan vuoden aikana jatkamaan kasvuun tähtääviä hankkeitaan. Niihin kuuluvat mahdolliset yritysjärjestelyt, toiminnan laajentaminen Suomen ulkopuolelle sekä tuotevalikoiman laajentaminen. Alkuvuoden vahvan kehityksen sekä tämänhetkisten näkymien perusteella konsernin koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen ennustetaan kasvavan selvästi edellisvuodesta.

Lisätietoja antavat:

United Bankers Oy, tj. Patrick Anderson, puh. (09) 2538 0236
UB Omaisuudenhoito Oy, tj. Jani Lehti, puh. (09) 2538 0322

UB on kotimainen avainhenkilöidensä omistama korkealaatuisia sijoituspalveluja tuottava konserni, jonka emoyhtiönä toimii United Bankers Oy. UB:n hallinnoima varallisuus on yhteensä yli 1,2 miljardia euroa.