Uutisnurkka
2.10.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Vuoden viimeinen neljännes on käynnistynyt ja mielenkiintoinen tuloskausi on alkamassa. Heikentyvien talouskasvunäkymien johdosta kuluvan vuoden tulosennusteiden lasku on jatkunut. Osakemarkkinat eivät kuitenkaan näytä olevan tästä huolissaan – puhumattakaan ensi vuoden ennusteista, jotka odottavat edelleen vahvaa tuloskasvua. Osakesijoittajilla näyttääkin olevan vahvat odotukset kauppasodan ja Brexitin positiiviseen ratkaisuun vielä tämän vuoden aikana.

Yhdysvalloissa kuluttajilla pyyhkii edelleen hyvin ja kauppa käy. Valitettavasti talouden kuumemittareiden, ostopäällikköindeksien ja kuluttajaluottamuksen, lukemat ovat alkaneet heikentyä. Varsinkin teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat laskeneet finanssikriisin tasoille ja pelkona on, että myös palvelualojen indeksi tulee perässä. Koronlaskut ja elvytystoimet jatkuvat molemmin puolin Atlanttia. Paine Saksan fiskaaliseen elvytykseen kasvaa Saksan talouden luisuessa kohti taantumaa. Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden, Ruotsin ja Saksan, talousindikaattorit ovat ennätyksellisen alhaalla. Tämä ei lupaa hyvää vientivetoisen Suomen taloudelle.

Lähiviikkoina fokus on yritystulosten lisäksi luonnollisesti kauppasotaneuvotteluissa sekä Brexitin aina yhtä mielenkiintoisissa käänteissä. Heikot historialliset talousluvut unohtuvat ja markkinasentimentti muuttuu positiiviseksi saman tien, jos edellä mainittuihin ongelmiin löytyy helpotusta. Toisaalta mitä pidempään edellä mainitut asiat kestävät, sitä suuremmaksi nousee riski, että talouden fundamentit ajavat positiivisten odotusten yli ja pelko ottaa vallan. Osakkeiden arvostus ei kuitenkaan ole erityisen halpa, joten tilaa laskulle löytyy.

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.12.9.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Osakemarkkinoiden hyvä veto on jatkunut syksyn edetessä. Näin siitäkin huolimatta, että makrotalous on selvästi heikkenemässä ja myös yritysten tulosennusteisiin liittyy epävarmuutta. Monet perinteiset taantumaindikaattorit ovatkin nyt kohollaan, mikä näkyy osaltaan siinä, että kultaa hankitaan taas isolla kädellä. Oletettavasti keskuspankkien koronlaskuodotukset elvytyspaketteineen pitävät osakemarkkinasentimentin lämpimänä. Viimeaikainen kauppasotaan liittyvä uutisointi on myös tulkittu markkinoilla aiempaa positiivisemmin.

Pitkissä koroissa nähtiin pitkästä aikaa nousua, vaikka pidemmällä tarkastelulla tätä ei juuri huomaa. Vahvan markkinasentimentin myötä on tapahtunut rotaatiota syklisiin arvoyhtiöihin; muun muassa metsä- ja metalliyhtiöt ovat nousseet vahvasti viime aikoina. Korkoherkät toimialat, kuten esimerkiksi teleoperaattorit, ovat puolestaan olleet paineessa.

Keskuspankkipolitiikka pysyy edelleen fokuksessa. Euroopan keskuspankki laski 12.9. pidetyssä korkokokouksessaan talletuskorkoaan odotetusti 0,1 %-yksiköllä 0,5 %:iin ja ilmoitti aloittavansa uudelleen arvopapereiden osto-ohjelman. Nähtäväksi jää, mikä vaikutus näillä toimilla on talouteen, kun korot ovat olleet jo valmiiksi miinuksella. Lisäksi pankkisektorin tilannetta helpotettiin tarjoamalla pankeille mahdollisuus tallettaa keskuspankkiin nollakorolla negatiivisen koron sijaan. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan laskevan korkoja loppuvuoden aikana ja nyt myös Kiinan keskuspankki on aloittanut elvytystoimet muun muassa laskelmalla pankkien reservivaatimuksia.

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.21.8.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Sijoitusmarkkinoilla kesä on ollut volatiili ja tapahtumarikas. Vielä viime talvena markkinoilla uskottiin Yhdysvaltain keskuspankin koronnostojen jatkuvan koko tämän vuoden, mutta niin vain kauppasodan ja heikkenevän globaalin talouskasvun seurauksena korkoja laskettiin Yhdysvalloissa heinäkuun lopussa 0,25 %:lla. Markkinoilla odotetaan koronlaskujen jatkuvan myös loppuvuonna.

Yritysten tulosennusteet ovat laskussa ja on selvää, että globaali taloussuhdanne on heikkenemässä. Varsinkin valmistavan teollisuuden mittarit ovat heikentyneet nopeasti. Päättyvä tuloskausi on osunut suunnilleen ennusteisiin. Tiettyjen syklisten toimialojen, kuten auto-, teräs- sekä konepajateollisuuden näkymät loppuvuodelle ovat kuitenkin varsin heikkoja. Lisäksi pankkisektorin haasteet jatkuvat nykyisessä korkoympäristössä. Kauppasodan aiheuttama epävarmuus osuu rajusti erityisesti vientiriippuvaisen Saksan talouteen ja säteilee sieltä muualle Eurooppaan.

Osakemarkkinan nousun jatkumiselle on vaikea löytää perusteita, jos talousennusteet eivät lähde nousuun. Kauppasotaan pitäisi saada joku ratkaisu ennen kuin negatiivisten uutisten spiraali kiihtyy. Keskuspankkien elvytysvara on erityisesti Euroopassa aikaisempaa pienempi jo erittäin alhaalla olevien korkojen vuoksi. Lisäksi valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisiksi ja esimerkiksi Saksan 10 vuoden valtionlainan korko on tätä kirjoitettaessa -0,65 %. Yhdysvalloissa yksityinen kulutus pitää talouden edelleen käynnissä mutta tummia pilviä kerääntyy myös Yhdysvaltojen taivaalle. Lisäksi tämän vuoden aikana olemme oppineet, että yksittäiset twiitit voivat heilauttaa markkinasentimenttiä nopeasti.10.6.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Sell in May and go away -sanonta tuntuu edelleen pitävän paikkansa. Toukokuu oli vahvan alkuvuoden jälkeen harvinaisen synkkä kuukausi osakemarkkinoilla. Useat indeksit laskivat toukokuussa 5–7 % ja 200 päivän liukuva keskiarvo on rikottu jo monessa indeksissä. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota on ottanut uusia kierroksia, ja virkamiestapaamiset maiden välillä ovat jäähyllä. Yllätyksenä saimme kuulla presidentti Donald Trumpin määräävän Meksikolle tullimaksut, jotka kuitenkin peruttiin nopeasti. Meksikon tullimaksuilla olisi ollut dramaattinen vaikutus Yhdysvaltojen ja Meksikon väliseen kauppaan ja yritysten toimitusketjuihin. Epävarmuuden lisääntyessä paineet tulos- ja talouskasvuennusteiden laskuun kasvavat edelleen.

Korkomarkkinat diskonttaavat jo keskuspankilta koronlaskuja Yhdysvalloissa, kun taas Euroopan korkomarkkinoilla tilanne jatkuu kaksijakoisena: Saksan kymmenvuotisen valtionlainan tuotto on tällä hetkellä kaikkien aikojen alimmalla tasollaan (-0,2 %), kun taas Italian vastaava laina tuottaa 2,6 %. Italian politiikan kiemurat, nokkapokka EU:n kanssa sekä budjettiongelmat yhdistettyinä massiiviseen valtionvelkaan pitävät Italian riskilisiä koholla. Korkoero on jo melkoinen verrattuna vaikkapa Espanjan ja Portugalin yhtä pitkiin valtionlainoihin, jotka tuottavat noin 0,7–0,8 %.

Uutisvirta on ollut negatiivista, ja positiivisia asioita joudumme miettimään toden teolla. Useat pörssin toimialat diskonttaavat jo varsin synkkää tulevaisuutta. Muun muassa metsäteollisuus ja pankit kuuluvat kovimpiin laskijoihin. Näillä sektoreilla odotukset ovat alhaalla ja niihin pääsee nyt järkevillä arvostustasoilla kiinni. Sijoittajan on hyvä pitää mielessä, että globaalisti talous kasvaa edelleen ja erityisesti Yhdysvalloissa talouskasvu, työllisyys ja ostopäällikköindeksit ovat yhä vahvoja ja palkat nousussa.14.5.2019 Olli Etelälahti
Head of ESG, sijoitusjohtaja United Bankers Oyj

Suuremman vastuun ottaminen ympäristöstämme on aikamme suuri tavoite ja välttämättömyys. Ympäristöasiat kiinnostavatkin nykyään melkein jokaista. Ympäristöasiat ovat kuitenkin vain osa vastuullista sijoittamista, jolla tarkoitetaan ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien niin sanottujen ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioimista sijoitustoiminnassa.

United Bankersin vastuullinen sijoittaminen kehittyy

Olemme tietoisia erityisesti institutionaalisten asiakkaidemme halukkuudesta sijoittaa vastuullisesti. Olemme jo vuodesta 2012 sitoutuneet noudattamaan YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible Investment). United Bankersin vastuullisen sijoittamisen sisäiset ohjeet, jotka avaavat tarkemmin tapaamme toimia sijoituksissamme vastuullisesti, tullaan julkaisemaan lähiaikoina verkkosivuillamme.

ESG-sijoituksella positiivisia vaikutuksia

ESG-asioiden hyvä hoito sijoituskohteena olevissa yrityksissä voi vaikuttaa positiivisesti sijoitustemme volatiliteetin pienentymiseen rahastoissamme. Huolellisesti hoidetut ESG-asiat eivät kuitenkaan yleensä vähennä sijoituksen tuottoa. Tällä hetkellä on käynnissä useita tutkimuksia siitä, tuottavatko ESG-asiansa hyvin hoitavat yritykset paremmin kuin muut yritykset joko markkina-arvon kasvulla tai osinkotuotoilla mitattuna. Yrityksissä, joissa vastuullisuusasiat on hyvin huomioitu, ei välttämättä tule yhtä suurella todennäköisyydellä tapahtumaan vastuullisuusasioihin liittyvää suurta yksittäistä vastoinkäymistä verrattuna yrityksiin, joissa vastuullisuusasiat on hoidettu huonosti.

Asiakkaiden palaute nopeasti salkunhoitajien tietoon

Perustimme United Bankersin vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmän syksyllä 2018. Ohjausryhmässä tutkimme ja otamme kantaa erilaisiin vastuullisuuskysymyksiin yrityksessämme. Tiimimme vahvuutena on, että siihen osallistuu asiantuntijoita niin salkunhoidosta kuin asiakasrajapinnastakin. Ohjausryhmässä yhtenä tavoitteenamme onkin viedä asiakkailta saatava vastuullisuuteen liittyvä palaute mahdollisimman nopeasti salkunhoitajien tietoon.

United Bankers mukana Finsifin toiminnassa

Olemme vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif:in jäsen. Finsif on yhdistys, joka edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla sekä verkostoitumispaikan että väylän tiedon hankkimiselle. Finsif jakaa myös stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen ja järjestää tapahtumia vastuullisen sijoittamisen teemoihin liittyen vuosittain. Vaikutan itse yhdistyksen hallituksessa toista vuotta. On hienoa olla mukana yhdistyksen toiminnassa, jonka tavoitteena on osaltaan muuttaa sijoitustoimintaa vastuullisempaan ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen suuntaan.

Tässä esityksessä esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers Oyj:n omiin arvioihin. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja United Bankers Oyj voi muuttaa mielipidettään tai näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers Oyj tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa esityksen käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuotekohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.