Uutisnurkka
11.12.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Sijoitusvuotta 2019 on leimannut lähes yksinomaan Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota ja siihen liittyvät jännitteet. Kauppasotauutisointi on määrittänyt markkinoiden liikkeet ja talouden fundamentit ovat jääneet taka-alalle. Kauppasodan aiheuttama epävarmuus on ollut myrkkyä investoinneille, ja kesän aikana makrotalousindikaattorit heikentyivät selkeästi globaalisti. Epävarmuuden seurauksena maailman talouskasvu on heikentynyt, mutta on kuitenkin vielä hyvällä tasolla. Erityisesti Yhdysvaltojen kulutusvetoinen talous on pysynyt hyvässä vauhdissa ja työllisyystilanne siellä on erittäin vahva.

Loppuvuotta kohti mentäessä joissakin talousindikaattoreissa on kuitenkin nähty myös paranemista. Markkina diskonttaakin tällä hetkellä paranevaa makrotaloutta ja odottaa pahimman kuopan olevan jo takana. Osakekurssit ovatkin useilla markkinoilla lähellä kaikkien aikojen huipputasojaan. Sijoittajat uskovat, että kauppasodassa voidaan saavuttaa lopulta positiivinen lopputulema. Tämän myötä myös makrotalouden ennustetaan paranevan. Vaikka teollisuuden ostopäälliköiden indeksit ovat heikoilla tasoilla, palvelualojen vastaavat indeksit ovat pysyneet positiivisella puolella. Edellä mainitut positiiviset odotukset ovat myös nostaneet korkoja molemmin puolin Atlanttia, ja Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut koronlaskujen olevan tältä erää jäissä.

Tulosennusteet ensi vuodelle ovat edelleen laskeneet ja osakemarkkinan valuaatiot nousseet. Vuoden 2020 ennusteilla S&P 500 -indeksin P/E-luku on nyt noin 18,5, mikä on jonkin verran keskiarvoa korkeammalla. Keskuspankkien tukema likviditeetti, alhaiset korot ja hyvät osinkotuotot ohjaavat edelleen varoja osakemarkkinoille. Tuloskasvun jatkuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta markkina jatkaisi nousuaan. Korkosijoitusten tuotto-odotukset pysynevät vaatimattomina ja vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten reaaliomaisuus, ovat edelleen houkutteleva vaihtoehto.

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.18.11.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Osakemarkkinoiden vahva myötätuuli on jatkunut pelättyä paremman tuloskauden jälkeen. Kauppasotauutisointi on ollut sävyltään positiivista ja usko on kasvanut siihen, että makrotaloudessa pahin on takana. Saksan tuoreimmat talousluvut kertovat Saksan välttäneen täpärästi taantuman ja keskustelu autotulleista on siirtynyt eteenpäin. Osakekurssit ovatkin useilla markkinoilla lähellä kaikkien aikojen huipputasoja. Sijoittajat uskovat paranevaan makrotalouteen ja kauppasodassa toteutuvan ainakin osittain positiivinen lopputulema. Vaikka teollisuuden ostopäälliköiden indeksit ovat heikoilla tasoilla, palvelualojen vastaavat indeksit ovat pysyneet positiivisella puolella. Kulutusvetoinen Yhdysvaltain talous on pysynyt näin ollen vahvana, sillä palvelukysyntä määrittää pitkälti talouden suunnan USA:ssa. Edellä mainitut positiiviset odotukset ovat myös nostaneet korkoja molemmin puolin Atlanttia, ja Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut koronlaskujen olevan tältä erää jäissä.

Tulosennusteet ensi vuodelle ovat hieman laskeneet ja osakemarkkinan valuaatiot nousseet. Vuoden 2020 ennusteilla S&P 500 -indeksin P/E-luku on nyt noin 18,5, mikä on jonkin verran keskiarvoa korkeammalla. Yhdysvalloissa virta osakerahastoista on jatkunut ulospäin samaan aikaan, kun yhtiöiden osakkeiden takaisinostot jatkuvat ennätystasolla. Tilanne Hong Kongissa tuntuu pahenevan mutta toistaiseksi markkina on immuuni negatiivisille uutisille.

Kotimaan tuloskierrokselta eniten on puhuttanut Nokian tilanne. Heikot näkymät, osingon leikkaus sekä huolet yhtiön 5G-teknologian tasosta romahduttivat osakkeen ja Nokian kurssi on tätä kirjoitettaessa samalla tasolla kuin ennen matkapuhelindivisioonan myyntiä Microsoftille syksyllä 2013. Tästä huolimatta Suomen pörssi on jatkanut vahvana muun muassa metsäyhtiöiden ja Koneen vetäminä, ja kulman takana odottanee jälleen kerran antelias osinkokausi. Helsingin pörssi tarjonnee ensi keväänä keskimäärin noin neljän prosentin osinkotuoton huolimatta Nordean ja Sammon osinkojen laskusta.

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.2.10.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Vuoden viimeinen neljännes on käynnistynyt ja mielenkiintoinen tuloskausi on alkamassa. Heikentyvien talouskasvunäkymien johdosta kuluvan vuoden tulosennusteiden lasku on jatkunut. Osakemarkkinat eivät kuitenkaan näytä olevan tästä huolissaan – puhumattakaan ensi vuoden ennusteista, jotka odottavat edelleen vahvaa tuloskasvua. Osakesijoittajilla näyttääkin olevan vahvat odotukset kauppasodan ja Brexitin positiiviseen ratkaisuun vielä tämän vuoden aikana.

Yhdysvalloissa kuluttajilla pyyhkii edelleen hyvin ja kauppa käy. Valitettavasti talouden kuumemittareiden, ostopäällikköindeksien ja kuluttajaluottamuksen, lukemat ovat alkaneet heikentyä. Varsinkin teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat laskeneet finanssikriisin tasoille ja pelkona on, että myös palvelualojen indeksi tulee perässä. Koronlaskut ja elvytystoimet jatkuvat molemmin puolin Atlanttia. Paine Saksan fiskaaliseen elvytykseen kasvaa Saksan talouden luisuessa kohti taantumaa. Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden, Ruotsin ja Saksan, talousindikaattorit ovat ennätyksellisen alhaalla. Tämä ei lupaa hyvää vientivetoisen Suomen taloudelle.

Lähiviikkoina fokus on yritystulosten lisäksi luonnollisesti kauppasotaneuvotteluissa sekä Brexitin aina yhtä mielenkiintoisissa käänteissä. Heikot historialliset talousluvut unohtuvat ja markkinasentimentti muuttuu positiiviseksi saman tien, jos edellä mainittuihin ongelmiin löytyy helpotusta. Toisaalta mitä pidempään edellä mainitut asiat kestävät, sitä suuremmaksi nousee riski, että talouden fundamentit ajavat positiivisten odotusten yli ja pelko ottaa vallan. Osakkeiden arvostus ei kuitenkaan ole erityisen halpa, joten tilaa laskulle löytyy.

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.12.9.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Osakemarkkinoiden hyvä veto on jatkunut syksyn edetessä. Näin siitäkin huolimatta, että makrotalous on selvästi heikkenemässä ja myös yritysten tulosennusteisiin liittyy epävarmuutta. Monet perinteiset taantumaindikaattorit ovatkin nyt kohollaan, mikä näkyy osaltaan siinä, että kultaa hankitaan taas isolla kädellä. Oletettavasti keskuspankkien koronlaskuodotukset elvytyspaketteineen pitävät osakemarkkinasentimentin lämpimänä. Viimeaikainen kauppasotaan liittyvä uutisointi on myös tulkittu markkinoilla aiempaa positiivisemmin.

Pitkissä koroissa nähtiin pitkästä aikaa nousua, vaikka pidemmällä tarkastelulla tätä ei juuri huomaa. Vahvan markkinasentimentin myötä on tapahtunut rotaatiota syklisiin arvoyhtiöihin; muun muassa metsä- ja metalliyhtiöt ovat nousseet vahvasti viime aikoina. Korkoherkät toimialat, kuten esimerkiksi teleoperaattorit, ovat puolestaan olleet paineessa.

Keskuspankkipolitiikka pysyy edelleen fokuksessa. Euroopan keskuspankki laski 12.9. pidetyssä korkokokouksessaan talletuskorkoaan odotetusti 0,1 %-yksiköllä 0,5 %:iin ja ilmoitti aloittavansa uudelleen arvopapereiden osto-ohjelman. Nähtäväksi jää, mikä vaikutus näillä toimilla on talouteen, kun korot ovat olleet jo valmiiksi miinuksella. Lisäksi pankkisektorin tilannetta helpotettiin tarjoamalla pankeille mahdollisuus tallettaa keskuspankkiin nollakorolla negatiivisen koron sijaan. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan laskevan korkoja loppuvuoden aikana ja nyt myös Kiinan keskuspankki on aloittanut elvytystoimet muun muassa laskelmalla pankkien reservivaatimuksia.

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.21.8.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Sijoitusmarkkinoilla kesä on ollut volatiili ja tapahtumarikas. Vielä viime talvena markkinoilla uskottiin Yhdysvaltain keskuspankin koronnostojen jatkuvan koko tämän vuoden, mutta niin vain kauppasodan ja heikkenevän globaalin talouskasvun seurauksena korkoja laskettiin Yhdysvalloissa heinäkuun lopussa 0,25 %:lla. Markkinoilla odotetaan koronlaskujen jatkuvan myös loppuvuonna.

Yritysten tulosennusteet ovat laskussa ja on selvää, että globaali taloussuhdanne on heikkenemässä. Varsinkin valmistavan teollisuuden mittarit ovat heikentyneet nopeasti. Päättyvä tuloskausi on osunut suunnilleen ennusteisiin. Tiettyjen syklisten toimialojen, kuten auto-, teräs- sekä konepajateollisuuden näkymät loppuvuodelle ovat kuitenkin varsin heikkoja. Lisäksi pankkisektorin haasteet jatkuvat nykyisessä korkoympäristössä. Kauppasodan aiheuttama epävarmuus osuu rajusti erityisesti vientiriippuvaisen Saksan talouteen ja säteilee sieltä muualle Eurooppaan.

Osakemarkkinan nousun jatkumiselle on vaikea löytää perusteita, jos talousennusteet eivät lähde nousuun. Kauppasotaan pitäisi saada joku ratkaisu ennen kuin negatiivisten uutisten spiraali kiihtyy. Keskuspankkien elvytysvara on erityisesti Euroopassa aikaisempaa pienempi jo erittäin alhaalla olevien korkojen vuoksi. Lisäksi valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisiksi ja esimerkiksi Saksan 10 vuoden valtionlainan korko on tätä kirjoitettaessa -0,65 %. Yhdysvalloissa yksityinen kulutus pitää talouden edelleen käynnissä mutta tummia pilviä kerääntyy myös Yhdysvaltojen taivaalle. Lisäksi tämän vuoden aikana olemme oppineet, että yksittäiset twiitit voivat heilauttaa markkinasentimenttiä nopeasti.