Kotimainen kiinteistömarkkina tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia
16.1.2019 Perttu Hokkanen
salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen tavoitteena on sijoittaa laajasti Suomen kiinteistömarkkinoille. Rahaston kiinteistösalkku tulee muodostumaan sekä vakaata kassavirtaa tuottavista kiinteistöistä kuten tonteista, palvelukiinteistöistä ja asunnoista että korkeamman kassavirtatuoton kiinteistöistä kuten toimisto-, varasto- ja liiketilakiinteistöistä. Palvelukiinteistöjen ja tonttien etuna on, että niiden vuokrasopimukset ovat tyypillisesti hyvin pitkäaikaisia ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Lisäksi palvelukiinteistöjen tarve kasvaa tasaisesti. Liike- ja toimitilat, kuten toimisto- ja logistiikkakohteet, tarjoavat puolestaan korkeampia vuokratuottoja. Toimitilakiinteistöistä tekee kiinnostavia sijoituskohteita myös mahdollisuus kehittää niitä esimerkiksi muuttamalla niiden käyttötarkoitusta. Asunnot ovat niin ikään luonnollinen osa hyvin hajautettua kiinteistösalkkua, sillä kaupungistuminen lisää asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa. Asuntosijoitukset parantavat rahaston tehokasta hajautusta ja likviditeettiä.

Toimitilojen vuokratasot ovat nousseet ennätyslukemiin Helsingin keskustassa ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on jatkanut laskuaan pääkaupunkiseudulla. Myös muiden suurten kaupunkien vajaakäyttöasteet ovat laskussa ja prime-sijaintien vuokrat ovat pääosin nousussa. Vuokra-asuntojen vahva kysyntä jatkuu ja ulkomaalaisten toimijoiden määrä vuokra-asuntomarkkinassa lisääntyy. Kasvava tarjonta ja korkeat rakennuskustannukset lisäävät kuitenkin varovaisuutta, mikä näkyy muun muassa rakennuslupien määrän laskuna. Kiinteistösijoitusmarkkina on edelleen aktiivinen ja tarjoaa sijoitusmahdollisuuksia, vaikka tietyillä alueilla kiinteistöjen arvostus on saavuttanutkin huipputason.

Ammattimainen salkunhoito

Kiinteistömarkkinoilla on myynnissä paljon kohteita, joten kohteiden valinnassa harkinta ja kriittisyys ovat tarpeen. UB Suomi Kiinteistöt -rahaston salkunhoidosta vastaa ammattitaitoinen tiimi tukenaan kokenut Advisor Board. Vakaa ja tuottava kiinteistösijoittaminen rakentuu vahvasta osaamisesta ja laaja-alaisesta hajautuksesta.

Rahasto tavoittelee noin 5–7 %:n vuotuista tuottoa. Kiinteistörahaston etuna on mahdollisuus vakaaseen ja inflaatiosuojattuun tuottoon sekä tasaiseen kassavirtaan. Tyypillisesti kiinteistöistä saatavalla tuotolla on ollut vähäinen korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa, joten rahasto sopii tasapainottamaan osakesijoituksiin painottuvan salkun riskiä. Rahasto sopii myös asuntosijoittajalle hajauttamaan suoran asuntosalkun riskiä muihin kiinteistökohteisiin.