Positiivista kehitystä sijoitusmarkkinoilla
25.10.2017 Allan Eriksén
salkunhoitaja, strategi

Sijoitusmarkkinat ovat jatkaneet positiivista kehitystään kesällä koetun rauhallisemman jakson jälkeen. Epävarmuutta aiheuttaneet poliittiset riskit eivät ole realisoituneet eivätkä ne ole myöskään hillinneet sijoittajien intoa hakea tuottoa riskimarkkinoilta. Erinäiset epävarmuutta ja riskiä kuvaavat muuttujat kuten volatiliteetti-indeksit ovat jopa laskeneet jo aiemmin ennätyksellisen alhaisilta tasoiltaan.

Osakemarkkinoilla tuotot vuoden alusta mitattuna ovat olleet tyypillisesti 10–20 %:n luokkaa. Parhaita tuottoja on saatu Yhdysvaltain markkinoilta, jossa varsinkin niin sanotut FANG-osakkeet (Facebook, Amazon, Netflix, Google) ovat johtaneet nousua (25–55 %). Myös kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat kehittyneet keskimääräistä paremmin nousten noin 20–30 %.

Tilanne muuttuu kuitenkin, kun tuotoissa otetaan huomioon myös valuuttakurssimuutokset. Dollarin voimakas heikentyminen euroa vastaan (noin -12 % ) Macronin vaalivoiton jälkeen on syönyt merkittävästi euromääräisen sijoittajan valuuttamääräisiä tuottoja. Tämän seurauksena eurooppalaiset euromääräiset indeksit nousevat vertailussa likimain samoihin tuottoihin muun maailman kanssa.

Rahapolitiikkaan odotetaan kiristystä

Korkomarkkinoilla Yhdysvaltain keskuspankin jo toteuttamat ja jatkossa odotetut ohjauskoron nostot ovat nostaneet varsinkin USD-käyrän lyhyempää päätä (2 vuoden korko on noussut 1,20 %:sta 1,58 %:iin). Pitkät USD-korot ovat toistaiseksi pysyneet rauhallisina (10v 2,38 %).

Myös Euroopan keskuspankilta (EKP) odotetaan tulevana torstaina vihdoin ohjeistusta rahapolitiikan oletetusta kiristämisestä. Keskeinen mielenkiinto on velkakirjojen osto-operaatioiden alasajon ajoituksessa. Markkina olettaa ostojen määrää alennettavan vuoden 2018 alusta alkaen 60 miljardista eurosta kuukaudessa 25 miljardiin euroon kuukaudessa ja ostojen päättyvän kokonaan arviolta syyskuussa 2018. Rahapolitiikan odotetusta kiristämisestä huolimatta pitkät eurokorot eivät ole nousseet merkittävästi (Saksa 10v 0,43 %). Lyhyiden viitekorkojen oletetaan säilyvän negatiivisina vuoden 2019 loppupuolelle saakka.

Varsinkin euromääräiset korkosijoittajat joutuvat näin olleen tuskailemaan olemattomien korkotuottojen maailmassa edelleen, vaikka euroalueen yllättävän positiiviset talouskasvunäkymät monen mielestä mahdollistaisivat rahapolitiikan selvästi ripeämmän normalisoinnin – tai ainakin negatiivisten korkojen poistumisen.

Ennätyksellisen suuresta ja ilmeisesti yhä kasvavasta korkoerosta USD/EUR johtuen dollarin voisi olettaa vaihteeksi vahvistuvan suhteessa euroon. Tämä voisi osaltaan edistää EKP:n mahdollisuuksia sallia korkojen normalisoituminen myös Euroopassa.