Naisnäkökulmaa UB:n johtoryhmään
5.4.2018 Inka Noramaa
johtaja, johtoryhmän jäsen

United Bankersillä on mielenkiintoinen yhtiötarina. Se kertoo yhtiöstä, joka on pystynyt kasvamaan ja kehittymään vuosien varrella muuttuvassa toimintaympäristössä. UB:n toimintahistoria on jo yli kolmenkymmenen vuoden mittainen. Siihen mahtuu niin noususuhdanteita ja pörssibuumeja kuin taantumia ja finanssikriisejä. Kaikesta on selvitty ja myös opittu. Oma urani UB:lla alkoi syyskuussa 2000, lähes 18 vuotta sitten – juuri sopivasti teknokuplan puhjetessa markkinoilla. Uran alku olikin kaikkea muuta kuin ruusuilla tanssimista.

Kasvun edistäminen innostaa

UB:n voimakkain kasvu on ajoittunut erityisesti viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksolle. Osana yhtiön kasvustrategiaa toteutettiin listautuminen First Northiin marraskuussa 2014. Listautumisprojekti on ehdottomasti yksi UB-urani kohokohdista. Töitä tehtiin välillä kellon ympäri ja viikonloppuisinkin. Innostava päämäärä ja hankkeeseen osallistuneiden loistava yhteishenki tekivät kuitenkin listautumisprojektista ikimuistoisen.

Listautumisen lisäksi olen viime vuosina päässyt osallistumaan todella mielenkiintoisiin kehityshankkeisiin erityisesti UB:n digitaalisten palvelujen parissa. Järjestelmäkehitys ja verkkopalveluiden parantaminen ovat liiketoiminnan elinehto monessakin mielessä. UB tavoittelee kasvustrategiansa mukaisesti merkittävää lisäystä asiakasmääriinsä. Ilman automatisoituja prosesseja tämä olisi luonnollisesti paljon työläämpää. Asiakkaaksi rekisteröityminen ja merkinnät onnistuvat nykyään vaivattomasti verkossa. Myös raportointi tapahtuu pääosin sähköisesti OmaUB-palvelun kautta.

Toisaalta myös jatkuvasti lisääntynyt sääntely finanssialalla luo omat vaatimuksensa järjestelmäkehitykselle ja verkkopalveluille. Asiakkailta joudutaan kysymään sääntelyn johdosta entistä tarkempia taustatietoja, ja toisaalta asiakkaalle suositeltavien tuotteiden ja palveluiden tulee sopia asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Viimeisimpänä joskaan ei vähäisimpänä kehityksen ajurina on mainittava yleinen digitalisaatiotrendi. Lähes palvelusta riippumatta verkkopalvelut tai digitaalinen ostoskanava ovat yleensä ainakin jossain vaiheessa osa päätöksenteko- tai hankintaprosessia. Palveluiden vieminen verkkoon mahdollistaa asiakkaalle myös kullekin asiakkaalle sopivan asioimisajankohdan valinnan.

Kehitystyö on ollut erittäin motivoivaa kaltaiselleni helposti innostuvalle ja päämäärätietoiselle ihmiselle. Verkkopalveluiden kehittämisessä kiehtovaa on nähdä ne teknistä toteutusta syvällisemmin. Miten palvelut parantavat asiakaskokemusta, minkälaiset ominaisuudet ovat asiakkaan kannalta toivottavia ja tarpeellisia sekä kuinka yhtiömme arvot välittyvät tai laadukas asiakaskohtaaminen toteutuu digitaalisessa kanavassa.

Tulevaisuus rakentuu vankalle perustalle

Yrityksen kasvaessa on tärkeää muistaa, mistä olemme tulossa ja mille arvoille yhtiömme liiketoiminta rakentuu. Arvostan erittäin korkealle perustajaosakkaitamme Rasmus Finnilää ja Johan Linderiä, joiden ansiosta meillä on perustuksiltaan vahva ja vakaa yhtiö, jonka arvopohjaan on helppo sitoutua. Toimintaamme on läpi vuosien ohjannut asiakkaiden menestyksen puolesta työskentely, hyvästä maineesta kiinni pitäminen ja rohkeus kehittää uusia asioita. Rakennamme yhtiötä edelleen innostuneen ja yrittäjähenkisen työyhteisön voimin. Uskon, että tämä positiivisuus välittyy myös asiakkaille.

Inka Noramaa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 27.2.2018.