UB Rahoitus tuo merkittävän lisän UB:n palvelutarjontaan
15.5.2018 Antti Suorsa
Toimitusjohtaja, UB Rahoitus

United Bankers tiedotti marraskuussa 2017 hankkivansa Suomen Pankkiiriliikkeen koko osakekannan. Yritysjärjestelyn myötä Suomen Pankkiiriliikkeen tytäryhtiöstä Joutsen Rahoituksesta tuli osa UB-konsernia ja yhtiön nimi on nyt UB Rahoitus. Yhtiö on lainamuotoisen joukkorahoituksen edelläkävijä ja ensimmäinen Finanssivalvonnan rekisteröimä joukkorahoituksen välittäjä Suomessa. UB Rahoituksen toimitusjohtaja Antti Suorsa kertoo alla olevassa haastattelussa lisää yhtiöstä ja sen toiminnasta.

Miten joukkorahoitus toimii?

UB Rahoitus ylläpitää markkinapaikkaa, joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa suomalaisiin pk-sektorin yrityslainoihin. Vastaavasti kotimaiset pk-sektorin yritykset voivat hakea markkinaehtoista rahoitusta suoraan suomalaisilta sijoittajilta.

Rahan lainaaminen on yksi sijoittamisen vanhimpia muotoja. Sen logiikka on osoitettu toimivaksi jo vuosisatojen ajan. UB Rahoituksen välityksellä sijoittaja voi sijoittaa useiden eri yritysten lainoihin. Mitä useampaan lainaan sijoittaja sijoittaa, sitä paremmaksi salkun hajautus muodostuu ja näin ollen riski luottotappioiden vaikutuksesta lainasalkkuun pienenee.

Mikä on UB Rahoituksen toiminta-ajatus?

Meillä oli hiukan yli kaksi vuotta sitten kolme tärkeää syytä yhtiön perustamiseen:

Ensinnäkin yritysten rahoitustarjonta on ollut Suomessa osittain hyvinkin kapeaa. Halusimme olla osaltamme ratkaisemassa hyvien maksukykyisten yritysten haasteita tilanteissa, joissa rahoituksen tarjonnassa on ollut puutteita. Toimivat rahoitusmarkkinat eivät tarkoita sitä, että kaikkien yritysten kuuluisi saada rahoitusta. Mutta jos maksukykyiset ja taseen puolesta terveet yritykset eivät saa rahoitusta, rahoitusmarkkinat eivät toimi tehokkaasti.

Pankit ovat lähes poikkeuksetta yritysten päärahoittajia. Esimerkiksi finanssialan tiukentuneesta lainsäädännöstä johtuen pankit kaipaavat kuitenkin nykyisessä toimintaympäristössä yhteistyökumppaneita pk-sektorin yritysten rahoittamiseen.

Olemme olleet välittämässä rahoitusta jo 200 suomalaiselle yritykselle.

Toiseksi halusimme tarjota sijoittajille uuden vaihtoehdon.Toimme markkinoille vaihtoehdon, joka ei korreloi muiden omaisuusluokkien kanssa ja tarjoaa mahdollisuuden kohtuulliseen korkotuottoon.Lisäksi meille oli tärkeää tarjota mahdollisuus sijoittaa vastuullisesti kotimaiseen yritystoimintaan.

Näiden kahden toimintavuotemme aikana jo lähes 1 500 asiakastamme ovat osoittaneet sen, että sekä uudelle rahoitusvaihtoehdolle että omaisuusluokalle on konkreettinen tarve.

Kolmas kantava ajatus yrityksen perustamisessa oli halu tehdä asiat aiempaa tehokkaammin. Teknologinen kehitys on ollut valtaisaa ja uusien palveluiden ja tekniikoiden ansiosta pystymme toimimaan tehokkaasti.

Yhdistyminen UB:n kanssa parantaa entisestään mahdollisuuksiamme kehittää palvelujamme ja kasvattaa liiketoimintaamme. Toisaalta UB Rahoitus täydentää monin eri tavoin UB:n jo ennestään kattavaa palvelutarjontaa.

Miltä UB:n rahoituspalveluiden tulevaisuus näyttää?

Tänä päivänä pystymme tarjoamaan yritysrahoituspalvelut aina muutaman kymmenentuhannen euron lainasta listautumisiin saakka. Tämä on kaikille UB:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille merkittävä lisäarvo.

Tiukentunut rahoitusalan lainsäädäntö, muuttunut toimintaympäristö sekä kotimaisen yrityssektorin valoisat näkymät takaavat sen, että UB:n eri rahoituspalveluille on kysyntää myös jatkossa.

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja asiantuntevaa palvelua sekä olla johtava kotimainen pankkien ulkopuolinen yritysrahoitusalan toimija Suomessa. Uskomme, että tämä kova tavoite on mahdollista saavuttaa yhdessä nykyisten ja tulevien asiakkaidemme kanssa. Se onnistuu ainoastaan jatkuvalla palveluiden kehittämisellä sekä tuottamalla ensiluokkaisia asiakaskokemuksia.