Masslån

Masslån

UB agerar aktivt på masslånemarknaden med både direkta företagslån och strukturerade placeringslån.

 

Tack vare UB:s omfattande nordiska samarbetsnät har våra kunder en bekväm tillgång till intressanta emissioner på företagslånemarknaden samt till en fungerande sekundärmarknad. Strukturedade produkter som många redan känner till är bland annat Skogsobligationer och Företagslånekorgar.

 

Det mest centrala vid planeringen av produkter är att de alltid lämpar sig för kundernas behov och det rådande marknadsläget.