Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

United Bankers Abp har under hela sin historia gett en bra utdelning vilket kvarstår som mål även i framtiden. Bolagets utdelningspolicy är att dela ut i dividend minst 70 procent av resultatet per aktie eller av kassaflödet per aktie. Bolagets mål är att regelbundet utbetala en årlig dividend. Utbetalning av dividender och deras belopp och betalningstid är beroende av bolagets framtida resultatutveckling, finansiella ställning, kassaflöde, investeringar, solvens, konjunktursvängningar och övriga faktorer.

Dividend/aktie

 

Utdelningen av medel för 2023 är 1,00 euro per aktie (dividend 0,50 euro och kapitalåterbetalning 0,50 euro). Utdelningen kommer att ske i två omgångar.