United Bankers -koncernen

United Bankers -koncernen

Finländsk expert på kapitalförvaltning och placeringsmarknaden

United Bankers är ett mellanstort, inhemskt företag som erbjuder placeringsprodukter- och tjänster. Koncernen grundades 1986 och höll då på med värdepappersförmedling. Idag är företagets verksamhetsområden kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserat inom realtillgångsplacering.

Kapitalförvaltning

Till United Bankers kapitalförvaltningsverksamhet hör fonder, kapitalförvaltning och strukturerade placeringar. United Bankers erbjuder, i tillägg till de traditionella aktie- och räntefonderna, ett brett sortiment av realtillgångsfonder. Till dem hör fastighetsaktiefonder, fonder som placerar direkt i fastigheter, infrastrukturfonder och skogsfonder. United Bankers är en föregångare på den nordiska marknaden inom realtillgångsplacering. 


Kapitalmarknadstjänster

Till United Bankers kapitalmarknadstjänster hör Corporate Finance rådgivningstjänster, börsnoteringstjänster, eget och främmande kapitals finansieringsarrangemang och finansieringens nätverksplattform. 

Koncernstruktur

United Bankers-koncernen består av United Bankers Abp och fyra helägda dotterbolag.

 

Moderbolag

United Bankers Abp, verkställande direktör Patrick Anderson

Dotterbolag

  • UB Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör Jani Lehti
  • UB Fondbolag Ab, verkställande direktör John Ojanperä
  • UB Corporate Finance Ab, verkställande direktör Ville Väisänen
  • UB Nordic Forest Management Ab, verkställande direktör Jyri Hietala