Nya Företagslånekorg Europa III/2019 nu öppen för teckningar

Läs mer

Infraaktier erbjuder lägre volatilitet

United Bankers infrastrukturfonder placerar i noterade företag som i huvudsak bedriver infrastrukturverksamhet, som till exempel el-, vatten- och gasdistribution eller administrerar flygplatser, hamnar eller avgiftsbelagda vägar.

Läs mer

Kapitalförvaltning i världsklass

Vår kapitalförvaltningstjänst erbjuder kunderna en enkel lösning där våra erfarna och sakkunniga portföljförvaltare bär ansvaret för placeringsbesluten.

Läs mer

UB Smart – en smart kapitalförvaltningsfond

Specialplaceringsfond UB Smarts placeringar diversifieras i tre olika tillgångsklasser: aktier, ränteplaceringar och realtillgångar.

Läs mer
5 tips till placerare

Läs mer

United Bankers Abp Halvårsrapport 2019

United Bankers Abps halvårsrapport 2019 har publicerats.

Läs mer.

Fonder

“Med hjälp av UB:s fonder får placeraren på ett kostnadseffektivt sätt en utmärkt diversifiering i tillgångsslag som gör det möjligt att minska placeringsportföljens risknivå utan att behöva ge avkall på portföljens förväntade avkastning på lång sikt.” — Juuso Uski, placeringschef

Fondvärden Jämför fonder

Med den bästa utvecklingen

Enligt tolv månaders avkastning

FondAvkastning, 12 m
UB Asia REIT Plus A13,42 %
(FI) UB EM Frontier Real Assets A11,21 %
UB Infra A10,87 %

Månadens populäraste

Enligt antalet teckningar

FondAvkastning, 12 m
UB Ränta Plus1,59 %
UB Smart A1,59 %
UB Amerika A-1,09 %

Masslån

UB agerar aktivt på masslånemarknaden med både direkta företagslån och strukturerade placeringslån. Tack vare UB:s omfattande nordiska samarbetsnät har våra kunder en bekväm tillgång till intressanta emissioner på företagslånemarknaden samt till en fungerande sekundärmarknad. UB erbjuder även högklassiga strukturerade placeringslån för sina kunder. Det mest centrala vid planeringen av produkter är att de alltid lämpar sig för kundernas behov och det rådande marknadsläget.

Se noteringar

Strukturerade placeringslån

Strukturerade placeringslån erbjuder privatplaceraren möjligheten att diversifiera placeringar på olika marknader och placeringsobjekt i vilka direkta placeringar kan vara svåra att genomföra. Med strukturerade produkter avses bland annat olika produkter som är förknippade med utveckligen på aktiemarknader eller strukturerade ränteplaceringar vilka baserar sig på prissättningen av en eller flera företags kreditrisk. Produkter som många redan känner till är bland annat Skogsobligationer och Företagslånekorgar.

Läs mera

Företagslån

Masskuldebrevslån som emitteras av företag och banker är ett intressant alternativ för placerare som inte vill ta en aktierisk och uppskattar att placeringsobjektet betalar en regelbunden ränteavkastning. UB söker alternativ på företagslånemarknaden som bäst lämpar sig för kundernas behov och som har ett optimalt risk-avkastningsförhållande.

Läs mera

Kapitalförvaltning

Vår kapitalförvaltningstjänst erbjuder våra kunder en bekväm lösning i vilken våra erfarna och sakkunniga portföljförvaltare ansvarar för placeringsbesluten. Kapitalförvaltningens nyckelpersoner har i genomsnitt 15–20 års erfarenhet av marknaderna. För oss är det viktigt att varje kund alltid får sakkunnig och personlig betjäning. Valet av placeringsobjekten sker utgående från kundens önskemål och målsättningar.

Diversifiering av placeringar både geografiskt och i olika tillgångsslag är en elementär del av portföljens riskhantering. Med hjälp av våra realegendomsfonder är det möjligt att minska portföljens risknivå utan att på lång sikt behöva ge avkall på den förväntande avkastningen.

Private Investment Office

Private Investment Office tillhör United Bankers men är en självständig enhet som består av erfarna experter inom placering och kapitalförvaltning. Enheten erbjuder en noggrannt skräddarsydd och omfattande tjänst för kunder med betydande placeringstillgångar..

“Långvariga och framgångsrika kundförhållanden grundar sig på det förtroende som bygger på en djup insikt om kundens individuella önskemål och utgångspunkter.” — Inka Noramaa, utvecklingschef

Värdepappersförmedling

UB Securities Ab erbjuder värdepappersförmedling och investeringsrådgivning på alla betydande marknader. Förmedlingstjänsten täcker både börsnoterade och icke börsnoterade aktier och masslån samt börsnoterade fonder och derivat. UB Securities är även aktiv på primärmarknaden och listar både bolag och masskuldebrevslån på nordiska kapitalmarknader.

Piippo, Orava, Herantis Pharma, Nexstim, Suomen Hoivatilat

Kapitalmarknadstjänster

Genom UB:s kapitalmarknadstjänster erbjuds företagskunder ett brett spektrum av kunskap och olika finansieringsmöjligheter. Koncernen erbjuder många olika finansieringsmöjligheter speciellt inom kreditbaserad finansiering. UB:s Corporate lending fond och nätverksplattformen som erbjuder gräsrotsfinansiering kompletterar de traditionella aktiebaserade finansieringsmöjligheterna. UB fungerar även som rådgivare i diverse företagstransaktioner. Till dessa tjänster hör bland annat att agera som ledande arrangör för börsintrodutkioner och erbjudnandet av teckingsplats.

Pålitliga placeringstjänster sedan 1986

United Bankers är ett finländskt företag som erbjuder placeringstjänster. UB grundades 1986 och har idag fyra affärsverksamhetsområden: kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Till kapitalförvaltningens produkter och tjänster hör bland annat individuell portföljförvaltning, placeringsfonder och strukturerade placeringslån. Bolaget är en föregångare för lösningar inom realtillgångsplaceringar.

UB ingår inte i några bankgrupper, ägs till största delen av sina nyckelpersoner och är ett av de få helt inhemska företag inom placeringsbranschen. United Bankers Abp har sedan november 2014 varit listad på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy.

Aktuellt Kundinformation UB som placeringsobjekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om våra fonder eller ha ett förslag av våra experter om vilka alternativ som är lämpligast just för dig?

Kontakta oss, våra experter står gärna till din tjänst.