Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

United Bankers publicerar årligen sin bolagsstyrningsrapport i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2020 för börsnoterade företag.

Rapporten publicerades för första gången år 2020, när företaget flyttade till Helsingfors börslist från First North -marknadsplatsen.

 

Bolagsstyrningsrapport 2023 på finska

Bolagsstyrningsrapport 2022 på finska

Bolagsstyrningsrapport 2021 på finska

Bolagsstyrningsrapport 2020 på finska