Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet

United Bankers har som mål att främja ansvarsfulla investeringar. Detta återspeglas i företagets produktutbud, som strävar efter att åt kunderna hitta lönsamma placeringsobjekt som också tar hänsyn till miljö och samhälle och är aktivt involverade i att bygga en hållbar värld.

Ansvarsfulla investeringar

Leaf

 

Målet med investeringsverksamheten är att med den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på såväl lång som kort sikt. Läs mer »

Företagsansvar

Koli

 

United Bankers vill bära sitt ansvar för miljön och samhället och främja uppfyllandet av målen för hållbar utveckling. Läs mer »

Ansvarsfullhetsrapportering

Metsaosakekori I 2021 2880X1218

 

För att följa med att målen uppnås rapporterar vi regelbundet om vår placeringsverksamhets och våra fonders ansvarsfullhet. Läs mer »

Förbindelser och principer

Dragonfly

 

Vår verksamhet styrs förutom av bolagets värderingar också av internationella förbindelser och goda praxis samt regleringen av finansbranschen. Läs mer »