Katsaus kiinteistömarkkinaan – inflaatio ja korkotaso puhuttavat

Ajankohtaista

Blogi 26.8.2022 9.30
Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Katsaus kiinteistömarkkinaan – inflaatio ja korkotaso puhuttavat

Kiinteistötalouden instituutti KTI:n seurannan mukaan vuoden 2022 tammi-kesäkuun kiinteistökauppavolyymi oli noin 4,4 miljardia euroa. Kauppavolyymi kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta kappalemääräisesti kauppoja on tehty vähemmän. Sijoittajakysyntä on kohdistunut laaja-alaisesti kaikkiin kiinteistösektoreihin, mutta yhteiskuntakiinteistöt ja vuokra-asunnot olivat kauppavolyymilla tarkasteltuna alkuvuoden suosituimmat kiinteistötyypit.


Vuoden kestoaiheita ovat olleet inflaatio ja nouseva korkotaso. Kiinteistömarkkinassa inflaatiolla on ollut vaikutusta ensisijaisesti rakennuskustannuksiin ja erityisesti energian hinnan kautta kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Markkinatietojen mukaan osa suunnitteilla olevista uudisrakennushankkeista on laitettu tauolle kustannusnousun takia. Kassavirtaa tuottavat kohteet, joissa sopimuskäytännön mukaan vuokran suuruus on sidottu elinkustannusindeksiin, ovat periaatteessa hyvin turvassa inflaatiolta. Kohteen kiinteistötyyppi, sijainti ja vuokralaisen toimiala vaikuttavat kuitenkin siihen, saadaanko inflaatio siirrettyä kunkin kohteen markkinavuokraan, jolloin se vaikuttaa kohteen arvoon selkeämmin.


Korkomarkkinoilla rajut liikkeet ovat jatkuneen kevään ja kesän aikana. Elokuun alussa korkomarkkina on kuitenkin hiukan rauhoittunut ja ennustaa vuoden lopun euribor-tasoksi noin 1,5 % (euribor 12 kk), kun vastaava ennuste kesäkuussa oli 2,5 %. Markkinassa on myös painetta tuottovaatimustasojen nousuun ainakin kaikkein matalimman tuottovaatimustason kohteissa, kuten ydinkeskustan toimitilakiinteistöissä.


Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen kuulumisia

UB Suomi Kiinteistöjen 31.5. päättyneen toisen kvartaalin tuotonmaksulla oikaistu arvonmuutos oli noin 1,40–1,50 % sijoitussarjasta riippuen. Kesäkuussa maksetun tuotto-osuuden suuruus oli 1,5 %.


Vallitsevassa markkinatilanteessa kiinteistökohteet, joissa on pitkät vuokrasopimukset, ovat arvossaan. UB Suomi Kiinteistöjen vuokrasopimusten vuokrilla painotettu keskimaturiteetti oli toukokuun 2022 lopussa 6,3 vuotta. Tällä hetkellä rahasto tutkii ensisijaisesti kohteita, jotka tuottavat rahaston strategian mukaista kassavirtaa hankintahetkestä lähtien. Rahastolla on käynnissä yksi rakennuttamishanke Tampereella. Rakennuttamishanke on toteutettu KVR-urakkamallilla, jolloin kustannusriski on hankkeen rakentavalla rakennusliikkeellä. Tampereen hanke valmistuu joulukuussa 2022 ja kohteen vuokraus on aloitettu.

Rahaston uusia kiinteistöhankintoja

Toisen kvartaalin aikana rahasto hankki omistukseensa kaksi kiinteistöä Seinäjoelta sekä tontin Espoosta. Vuoden kolmannen, 31.8. päättyvän, kvartaalin aikana rahasto hankki omistukseensa big box -liikekiinteistön Porvoon Kuninkaanportin liikekiinteistöalueelta ja yhteiskuntakiinteistön Tampereelta. Hankintojen lisäksi rahaston omistukseen valmistui kaksi yhteiskuntakiinteistökohdetta maaliskuun lopussa.

 

Seinäjoelta hankitut kiinteistöt ovat käyttötarkoituksiltaan yhteiskuntakiinteistö sekä liikekiinteistö. Yhteiskuntakiinteistö toimii ambulanssien tukikohtana, ja vuokralaisena on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Seinäjoen liikekiinteistön päävuokralaiset ovat HopLop sekä Kuntokeskus Liikku. Kohteiden yhteenlaskettu alkutuotto täyttää hyvin rahaston tavoitteet, ja vuokrasopimusten keskimaturiteetti on yli 6 vuotta. Espoosta ostettu tontti sijaitsee Kilossa Turun moottoritien varressa ja se on kaavoitettu liike-, toimisto- ja hotellirakennusta varten. Rahaston tavoitteena on kehittää tonttia hankkeen muodossa sekä keskipitkällä aikavälillä kehittää tontin kaavaa. Porvoon kohteessa vuokralaisina ovat mm. Würth, Viessmann ja Eurokangas. Kohteen hankintahinta on selkeästi matalampi kuin vastaavan uudisrakennuksen kustannukset. Edullinen hankintahinta takaa salkunhoidon näkemyksen mukaan kohteen vuokrattavuuden jatkossa. Tampereen yhteiskuntakiinteistö on vuokrattu pitkällä vuokrasopimuksella Tampereen kaupungille.

 

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston seuraava merkintäpäivä on 31.8. – lue lisää ja merkitse »

 

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.
Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00