Kiinteistöt

Kiinteistöt

Painotamme rahaston sijoituskohteissa laadukkaita ja sijainniltaan hyviä toimitilakiinteistöjä, joiden vuokralaiset ovat vakaita ja maksukykyisiä toimijoita. Kohteiden valinnassa yksi keskeisimmistä päätöksentekoon vaikuttavista seikoista on myös kohteen vuokrasopimuksen pituus.
Jaakko Onali, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Kiinteistöillä vakautta sijoitussalkkuun

Kiinteistösijoitukset tuovat sijoitussalkkuihin vakautta ja parantavat sijoitusten riski-tuotto-suhdetta. Kiinteistösijoitukset tarjoavat myös säännöllistä kassavirtaa, joten ne sopivat hyvin pysyväksi osaksi sijoitussalkkua.

Kenelle kiinteistörahastot sopivat?

Rahastot sopivat sijoittajalle, joka arvostaa tasaista kassavirtaa ja reaaliomaisuuden tuomaa vakautta. Kiinteistöjen etuna on myös verrattain matala korrelaatio esimerkiksi osakemarkkinoihin ja mahdollisuus inflaatiosuojattuun tuottoon. Rahastot sopivat myös asuntosijoittajalle hajauttamaan kiinteistösalkun riskiä muihin kiinteistökohteisiin. Ne on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille.

 

 

——————————

 

UB:n kiinteistörahastot

UB:lla on kaksi rahastoa, jotka sijoittavat suoraan kiinteistöihin, UB Suomi Kiinteistöt ja UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt sijoittaa laajasti suomalaisiin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteisiin lukeutuvat muun muassa yhteiskuntakiinteistöt, toimitilat, asunnot ja tontit. Tavoitteena on saavuttaa kulujen jälkeen noin 5–7 %:n vuotuinen vuokrakassavirtaan perustuva tuotto.


Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto. Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle. UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vaivattomasti hyvin hajautettuun liikekiinteistösalkkuun jo pienilläkin pääomilla. Rahaston tavoitteena on saavuttaa noin 7–9 %:n vuotuinen tuotto, josta suuri osa jaetaan sijoittajalle vuotuisena tuotto-osuutena.

 

UB Suomi Kiinteistöt

Rahaston strategiana on sijoittaa vakaan tuoton kiinteistökohteisiin Suomessa. Laajalla hajautuksella eri kiinteistötyyppeihin pyritään pienentämään riskiä ja tarjoamaan mahdollisimman vakaa tuottopotentiaali.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Rahasto sijoittaa varansa laajalla hajautuksella pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille tasaista ja houkuttelevaa kassavirtaa, joka perustuu pääasiallisesti liikekiinteistöistä saatavaan vuokratuottoon.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

 

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahastomateriaaleihin, jotka ovat saatavilla suomeksi UB Omaisuudenhoidosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tavoitetuoton laskennassa ei ole huomioitu rahaston merkintä- tai lunastuspalkkiota. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Tällä sivulla esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta.