Kiinteistöosakkeet

UB:n kiinteistöosakerahastot

Kiinteistöosakerahastojen kautta sijoittaja pääsee hyötymään kiinteistömarkkinoille tyypillisestä vakaasta kassavirtatuotosta sekä kiinteistöjen mahdollisesta arvonnoususta.
Tomi Suominen, salkunhoitaja, reaaliomaisuus

Vaivaton tapa sijoittaa kiinteistöihin globaalisti

Pörssilistatut kiinteistösijoitusyhtiöt tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa erityyppisiin kiinteistöihin ympäri maailman. Kansainväliset pörssilistatut kiinteistösijoitusyhtiöt omistavat laajan kirjon erilaisia kiinteistökohteita: Manhattanin pilvenpiirtäjiä ja Lontoon West Endin kivijalkakauppoja, kauppakeskuksia Aasian metropoleissa ja paikallista väestöä palvelevia ostoskeskuksia Saksassa. Asuntoja on aina Kaliforniasta Euroopan kautta Tokioon. Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjä löytyy kaikilta mantereilta – ja tietenkin datakeskuksia, jotka muodostavat globaalin digitaalitalouden ytimen.

UB:n kiinteistöosakerahastot sijoittavat pörssilistattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin maailmanlaajuisesti. Valtaosa rahastojen sijoituksista kohdistetaan REIT-statuksen omaaviin kiinteistösijoitusyhtiöihin, jotka ovat tietyin edellytyksin vapautettu yhteisöverosta ja jotka jakavat suurimman osan tuloksestaan osinkoina osakkeenomistajille. Useissa maissa REIT-lainsäädännössä säännellään myös se, kuinka paljon yhtiöillä voi olla velkapääomaa. UB:n kiinteistöosakerahastojen kautta sijoittaja pääsee hyötymään rahaston saamasta kiinteistömarkkinoille tyypillisestä vakaasta kassavirtatuotosta sekä kiinteistöjen mahdollisesta arvonnoususta.

 

UB Global Kiinteistöosake

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa pörssilistattuihin kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Pohjoisamerikkalaiset maat muodostavat merkittävän talousalueen ja näiden maiden osuus rahastossa on tyypillisesti suuri. Kuitenkin noin puolet rahaston varoista on yleensä allokoitu Euroopan ja Aasian maihin.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

UB Eurooppa Kiinteistöosake

Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten pörssilistattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Länsi-Euroopan maat sekä Iso-Britannia muodostavat tyypillisesti merkittävän osan rahaston allokaatiosta. Lisäksi pohjoismaiset kiinteistösijoitusyhtiöt ovat kiinteä osa salkun ydinsijoituksia. Etelä- ja Itä-Euroopan maiden listatun kiinteistömarkkinan osuus rahaston allokaatiossa on alhainen.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

UB Aasia Kiinteistöosake

Rahaston varat sijoitetaan Aasian ja Tyynenmeren alueen pörssilistattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti noin puolet rahaston allokaatiosta on kohdistettu alueen kehittyneimpiin maihin (Japani, Australia, Singapore ja Hong Kong). Vastaavasti noin puolet allokaatiosta kohdistuu Aasian kehittyville markkinoille.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake

Rahaston varat sijoitetaan pohjoisamerikkalaisten pörssilistattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Maantieteellisen allokaation muodostavat OECD-valtiot Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko. Valtaosa varoista on sijoitettu Yhdysvaltojen markkinoille, mutta esimerkiksi kanadalaisten yhtiöiden osuus salkussa on ollut noin 10 prosentin luokkaa.

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fiEnnen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahastomateriaaleihin, jotka ovat saatavilla suomeksi UB Omaisuudenhoidosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tavoitetuoton laskennassa ei ole huomioitu rahaston merkintä- tai lunastuspalkkiota. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Tällä sivulla esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta.