Reaaliomaisuus

Reaaliomaisuus

Reaaliomaisuus on keskeinen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Se tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä.
Juuso Uski, yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja

Mitä on reaaliomaisuus?

Reaaliomaisuus on määritelmän mukaan omaisuutta, jonka hinta ei laske rahan arvon laskiessa. Se sopii erittäin hyvin lähes kaikkiin sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä ja suojaamaan salkun arvoa inflaatiolta. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, hyödykkeet sekä infrastruktuuri- ja maaomaisuus.

Miksi sijoittaa reaaliomaisuuteen?

Reaaliomaisuussijoittamisessa on monta hyvää puolta. Se tuottaa tasaista kassavirtaa, suojaa inflaatiolta ja antaa mahdollisuuden hyvään riski-tuotto-suhteeseen. Hajautusta sijoituksiin reaaliomaisuus tuo vähäisellä korrelaatiolla muihin omaisuusluokkiin, kuten korkoihin ja osakkeisiin.

 

UB:n sijoitusjohtaja Kimmo Hurrila kertoo videolla mitä reaaliomaisuudella tarkoitetaan ja mitä omaisuusluokkia se pitää sisällään.

Kiinteistöt

Kiinteistösijoitukset tuovat sijoitussalkkuihin vakautta ja parantavat sijoitusten riski-tuotto-suhdetta. Kiinteistösijoitukset tarjoavat myös säännöllistä kassavirtaa, joten ne sopivat hyvin pysyväksi osaksi sijoitussalkkua.
Lue lisää kiinteistösijoituksista »

INFRASTRUKTUURI

Infrastruktuuri on perinteisesti julkisen vallan omistamaa yleistä yhteiskunnan palvelujärjestelmää kuten sähköntuotanto ja -jakelu, vesihuolto, satamat, lentokentät ja tietullit.
Lue lisää infrastruktuurirahastoista »

METSÄ

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. Sen tuottoprofiili onkin poikkeuksellinen, sillä puuston kasvu on riippumatonta suhdanteista.
Lue lisää metsästä »

REIT = Real Estate Investment Trust

UB:n REIT-osakerahastot ovat likvidi ja vaivaton tapa sijoittaa pörssilistattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin globaalisti.
Lue lisää REIT:eistä »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

 

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahastomateriaaleihin, jotka ovat saatavilla suomeksi UB Omaisuudenhoidosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tavoitetuoton laskennassa ei ole huomioitu rahaston merkintä- tai lunastuspalkkiota. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Tällä sivulla esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta.