Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. UB noudattaa viestinnässään ja tietojen julkistamisessaan EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeistusta, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Yhtiön sisäisiä politiikkoja ja ohjeita. 

 

United Bankersin tiedonantopolitiikassa on kuvattu keskeiset toimintaperiaatteet, joita Yhtiö noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden eri osapuolien ja median kanssa. UB:n hallitus on hyväksynyt yhtiön tiedonantopolitiikan 16.5.2022. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.  

 

United Bankers Oyj:n tiedonantopolitiikka (PDF)