Poissulkeminen on tärkeä vastuullisen sijoittamisen keino korkorahastojen salkunhoidossa

Ajankohtaista

Blogi 3.1.2023 8.00
Juhani Toivonen, salkunhoitaja

Poissulkeminen on tärkeä vastuullisen sijoittamisen keino korkorahastojen salkunhoidossa

Poissulkeminen on perinteinen ja ehkäpä yleisimmin käytetty vastuullisen sijoittamisen toimintapa. Sijoittaja rajaa tietyt toimialat, yritykset, liiketoiminnat, tuotteet tai maat pois omien sijoitusmahdollisuuksiensa joukosta. Taustalla voi olla erilaisia syitä, jotka liittyvät eettisyyteen, arvomaailmaan tai periaatteisiin.

 

Näillä perusteilla poissuljettavia toimialoja ovat tyypillisesti esimerkiksi alkoholin tai tupakkatuotteiden valmistus, aikuisviihteen tuottaminen ja uhkapelien järjestäminen. Nämä ovat myös yleisimpiä poissulkukriteerejä. Erään tutkimuksen* mukaan, jos sijoittaja soveltaa näitä neljää poissulkukriteeriä ja asettaa poissuljettavan liiketoiminnan liikevaihtorajaksi 5 prosenttia, pienenee sijoittajan sijoitusmahdollisuuksien joukko 5,1 prosenttia alkuperäisestä MSCI World -indeksin sijoitusavaruudesta. Mikäli liikevaihtoraja nostetaan 10 prosenttiin, sijoitusmahdollisuuksien joukko supistuu 4,2 prosenttia.

 

Poissulkemisen syyt saattavat liittyä myös kansainvälisten sopimusten tai normien laiminlyöntiin. Kyseessä saattaa tällöin olla esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten laiminlyönti tai ympäristönsuojeluun liittyvä välinpitämättömyys.

 

Poissulkemisen taustalla voi olla myös se, että sijoittaja arvioi tietyn tyyppisiin sijoituskohteisiin liittyvät ESG-riskit ja niiden realisoitumiseen liittyvät seuraukset ja negatiiviset taloudelliset vaikutukset liian suuriksi. Kiistanalainen toimiala tai liiketoiminta saattaa tulevaisuudessa kohdata entistä tiukempaa sääntelyä tai erilaisten kuluttajaboikottien todennäköisyys kasvaa, joten taloudellisessa mielessä tarkasteltuna sijoituksen potentiaalinen tuotto suhteessa riskiin jäisi liian matalaksi.

Tyypillisimmät liiketoiminnat tai toimialat, joita sovelletaan poissulkukriteereinä, ovat kiistanalaiset aseet, tupakka, uhkapelit, pornografia, alkoholi, ydinvoima ja fossiiliset polttoaineet. Harvinaisempia, vaikkakin käytössä olevia poissulkukriteerejä voivat olla esimerkiksi turkikset, eläinkokeet, palmuöljy ja sianliha. Näiden harvinaisempien poissulkukriteerien soveltaminen edellyttää lähes aina spesifiä yhtiökohtaista poissulkua toimialakohtaisen poissulun sijaan.

 

Poissulun toteuttaminen tehokkaasti vaatii monesti kohdeyhtiöiden tarkkaa analyysia ja kattavia ESG-tietoja. Tyypillisesti kiistanalaisilla aseilla tarkoitetaan biologisten, kemiallisten ja ydinaseiden valmistajia. Mikäli halutaan poissulkea sijoituskohteista kiistanalaiset aseet, poissulkemisen toteuttamiseksi on tarkoin tutkittava yhtiön liiketoiminnan jakautuminen eri toimintojen ja tuotteiden osalta, koska tyypillisesti aseiden valmistajilla on myös laaja ei-kiistanalaisten liiketoimintojen ja tuotteiden kirjo. Tällaisissa tapauksissa poissulkua voi olla käytännössä hankala toteuttaa esimerkiksi pelkkään toimialaluokitteluun perustuen.

 

Sen sijaan tupakan poissulkeminen voidaan käytännössä toteuttaa toimialaluokitukseen perustuen, sillä valtaosa tupakkayhtiöstä on keskittynyt pelkästään tupakkatuotteiden valmistukseen.

 

United Bankersissa noudatettava poissulkulista

United Bankersissa vastuullisen sijoittamisen periaatteet hyväksyy United Bankers Oyj:n hallitus. Näiden periaatteiden laatimisesta, päivittämisestä sekä käytännön ohjeistuksesta vastaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä.

 

United Bankers on sulkenut pois sijoituskohteistaan tiettyjä toimialoja eettisin perustein. Sijoitustoiminnassa on käytössä yleinen kaikkia sijoituksia koskeva poissulkulista:


yhtiöt, joissa osallistutaan kiistanalaisten aseiden valmistukseen ja myyntiin (maamiinat, rypälepommit, köyhdytetty uraani sekä biologiset ja kemialliset aseet) sekä yhtiöt, jotka ovat mukana ydinaseohjelmien kehityksessä ja tuotannossa.


yhtiöt, joiden päätoimialana on tupakka, aseet, kivihiilen tuotanto, uhkapelit tai aikuisviihde.

YK:n Global Compactin periaatteita rikkova yhtiö voidaan poissulkea sijoituskohteista vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmän päätöksellä. Vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä harkitsee, mihin toimiin rikkomuksen suhteen ryhdytään. Jatkotoimien osalta on kaksi vaihtoehtoa: aloittaa vaikuttamistoimenpiteet tai poissulkea sijoituskohde. Vaikuttamistoimenpiteiden tavoitteena on muuttaa yritysten toimintatapoja vastuullisemmiksi.

 

Lisäksi United Bankers välttää sijoittamista yhtiöihin, joiden liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia tulee kivihiilen käytöstä energiantuotannossa tai öljyhiekan kaivamisesta. United Bankers voi poiketa tästä poissulkemisesta, mikäli yhtiöllä on selkeä suunnitelma toimintansa muuttamiseksi.

 

UB:n korkorahastojen käytännön sijoitustoiminnan osalta poissulkulistan päivittäminen ei aiheuttanut tarvetta salkkumuutoksille vuonna 2022 muutoin kuin yhden sijoituskohteen osalta. Tämä kohde oli ruotsalainen media-alan yhtiö, jonka liiketoiminnan ydin on markkinoida ja kanavoida liikennettä nettikasinoiden sivuistoille. Yhtiön keskeiset asiakkaat olivat siis uhkapeliä harjoittavia yhtiötä, vaikka yhtiö itsessään oli pikemminkin markkinointiyhtiö. Liiketoiminnan läheisestä riippuvuussuhteesta uhkapeliyhtiöihin johtuen rahastoissa sovellettiin poissulkukriteerejä ja sijoituksesta luovuttiin.

 

*) CFA Institute: Handbook on sustainable investments, 2017
Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.
Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00