UB Nordic Forest Fund II Ky perustaa noin 100 hehtaarin luonnonsuojelualueen Sotkamoon

Ajankohtaista

UB Nordic Forest Fund II Ky perustaa noin 100 hehtaarin luonnonsuojelualueen Sotkamoon

United Bankersin metsärahasto UB Nordic Forest Fund II Ky ja Kainuun ELY-keskus ovat sopineet noin 100 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamisesta Sotkamon Tipasojalle. Korkealouhi-Katajavaaran kohde on Kainuussa luonnonsuojelullisesti merkittävä sen vanhoja mäntyjä, aihkeja ja keloja kasvavien kallioalueiden johdosta. Kohteen erikoisuus on alueen pohjoispuolella sijaitseva Korkealouhin syvä, kapea rotko. Alueella on useita lampia, joiden rannat ovat luonnontilaisina kauniita. Lisäksi alueella on jyrkänteitä, vähäpuustoisia soita ja vesistöjen rantametsiä. Puustoisimmat alueet ovat pääosin kuivahkon tai karukkokankaan vanhaa mäntymetsää. Rajaukseen sisältyy jonkin verran myös talousmetsänä ollutta aluetta.

 

Maanomistajan edustaja Jyri Hietala toteaa luonnon monimuotoisuuden suojelun kuuluvan kestävän metsätalouden harjoittamiseen: ”Tipasojan Korkealouhi-Katajavaara on paikallisten metsäasiantuntijoiden ansioista ollut rahaston tiedossa jo useita vuosia. Tämän monimuotoisen metsäalueen suojelu on hieno esimerkki maanomistajan ja ELY-keskuksen välisestä sujuvasta yhteistyöstä sekä vapaaehtoisen suojelun toimivuudesta.”

 

Yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä säädetään kielletyt ja sallitut toimenpiteet alueilla. Suojelualueella sallitaan mm. marjojen ja sienien poimiminen sekä metsästys metsästyslain mukaisesti.

 

Alueiden suojelun mahdollisti Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetty lisämääräraha. Määräraha on käytössä vuoden 2022 loppuun saakka. Suojelusta kiinnostuneet maanomistajat voivat ottaa yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskukseen tai ELY-keskukseen. Suojelualueiden valintaperusteina käytetään METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintakriteereitä.

 

Lisätietoja:

UB Nordic Forest Management Oy, toimitusjohtaja Jyri Hietala, jyri.hietala@unitedbankers.fi, 040 359 3566

Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Marja Manninen, marja.manninen@ely-keskus.fi,
puh. 0295 023 813

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00