Viiden tähden rahasto UB Smart

Ajankohtaista

Viiden tähden rahasto UB Smart

Korkea inflaatio ja sen aiheuttama rahapolitiikan kiristäminen sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan tekivät vuodesta 2022 vaikean finanssimarkkinoilla. Korkotason noustessa nopeasti pörssikurssit laskivat selvästi maailmanlaajuisesti. Myös korkosijoituksilla on takanaan tuottovaatimusten nopean nousun vuoksi historiallisen heikko vuosi.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Smartin I-osuuden arvo laski viime vuonna noin 9,4 %, mitä voidaan pitää varsin tyydyttävänä suorituksena äärimmäisen heikossa markkinassa. Tavanomainen 50/50-salkku, jossa olisi ollut maailman osakemarkkinat (MSCI AC WorId Index) 50 %:n painolla ja Eurooppa Investment Grade -joukkovelkakirjalainat 50 %:n painolla, olisi ennen kuluja laskenut 13,3 % viime vuonna.

 

UB Smart on jatkanut alkavana vuonna aktiivista salkunhoitoa markkinaliikkeisiin mukautuen. Salkku on edelleen hajautettu laajasti kolmeen eri omaisuusluokkaan: osakkeisiin, korkoihin ja reaaliomaisuuteen. Laaja hajautus pienentää salkun volatiliteettia ja madaltaa riskitasoa. UB Smartin reaaliomaisuussijoitusten paino oli viime vuonna selkeässä ylipainossa, mutta vuodelle 2023 ylipainoa on hieman laskettu. Korkosijoitukset olivat puolestaan vuonna 2022 selvässä alipainossa, mutta niiden painoa on korkotason noustua ryhdytty kasvattamaan. UB Smart on asemoitunut hyvin korkeamman inflaation ympäristöön, kiitos erityisesti reaaliomaisuuden ja osakkeiden antaman inflaatiosuojan.

 

UB Smartilla on siis ollut erinomainen vuosi suhteessa kilpailijoihin, minkä ansiosta rahasto (I-sarja) sai viidennen tähden Morningstar-luokituksessa. Rahaston alkuvuosi on alkanut vahvasti ja tuotto oli helmikuun puolivälissä 5,2 % plussalla.

 

Rahaston suurimmista sijoituksista (lähde: UB Smart -rahaston kuukausikatsaus 11/2022) parhaiten kehittyivät viime vuonna:

  • UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I: 6,88 %
  • eQ Yhteiskuntakiinteistöt: 8,90 %
  • UB Metsä: 6,74 %
  • UB Suomi Kiinteistöt I: 2,25 %

UB Smart on integroinut vastuullisuusnäkökulmat osaksi sijoitustoimintaa. Rahasto ottaa vahvasti huomioon sijoituspäätöksissä, kuinka ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissa. Rahasto onkin vaihtanut kaikki osakeallokaation ETF-sijoitukset vastaaviin ESG-indekseihin. Korkosijoituksissa viimeisimmät joukkolainaemissiot, joihin rahasto on osallistunut, ovat olleet niin sanottuja green bond -emissioita. UB Smartilla on viisi maapalloa Morningstarin vastuullisuusluokittelussa. Rahaston vastuullisuutta kuvataan maapallojen määrällä viidestä maapallosta (parhaiten menestyneet 10 %) yhteen maapalloon (huonoiten menestyneet 10 %).

 

Tutustu rahastoon »

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty tuottotavoite perustuu esimerkkilaskelmiin eikä välttämättä kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.unitedbankers.fi. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.  

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00