Kuponkilaina Fortum & Neste Bonus I/2024

Kuponkilaina Fortum & Neste Bonus I/2024

Kuponkilaina Fortum & Neste Bonus I/2024 sopii sijoittajalle, joka uskoo Fortum Oyj:n ja Neste Oyj:n osakekurssien kehittyvän positiivisesti laina-aikana. Kuponkilaina tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden korkeaan 21 %*:n vuosituottoon, mikäli molemmat osakkeet ovat jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasoillaan. Lisäksi laina tarjoaa mahdollisuuden tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajusti.

 

Kuponkilaina Fortum & Neste Bonus I/2024 on vähintään yhden ja enintään viiden vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan. Sijoituksen tuottoon ja eräpäivänä sijoittajalle takaisinmaksettavan pääoman määrään vaikuttaa kohde-etuutena olevien Fortum Oyj:n ja Neste Oyj:n osakkeiden kehitys laina-aikana.

 

Jos kummankin kohde-etuutena olevan osakkeen arvo on jonakin puolivuosittaisena arvostuspäivänä lähtötasollaan tai sen yli, sijoitus erääntyy ennenaikaisesti ja sijoittajalle maksetaan puolivuosittainen 10,5 %:n* kuponkituotto (vuosituotoksi muutettuna kuponki on 21 %*) sekä palautetaan sijoituksen nimellispääoma. Kunkin kohde-etuutena olevan osakkeen lähtöarvo on sen päätöskurssi lähtöarvon määrityspäivänä 11.3.2024.

 

Sijoituksessa on lisäksi Bonus-ominaisuus. Jos viimeisenä arvostuspäivänä heikommin kehittynyt kohde-etuutena oleva osake on alle lähtötasonsa mutta vähintään suojatasolla, maksetaan sijoittajalle tuottona puolet kertyneestä kuponkituotosta, eli alustavasti 52,5 %.

 

Sijoituksen suojataso on 60 %. Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, riippuu sijoittajalle eräpäivänä palautettavan pääoman määrä huonommin kehittyneen kohde-etuutena olevan osakkeen arvosta laina-ajan päättyessä. Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä takaisin sijoituksen koko nimellispääoma edellyttäen, että kummankaan kohde etuutena olevan osakkeen arvo ei ole laskenut yli 40 % lähtöarvostaan.

 

Mikäli ainakin toinen kohde-etuutena oleva osake on laina-ajan lopussa laskenut enemmän kuin 40 %, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo vähennettynä heikommin kehittyneen kohde-etuutena olevan osakkeen (negatiivisella) arvonmuutoksella.

 

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Nordea Bank Abp ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Sijoituksen kohdemarkkina:

Kuponkilaina Fortum & Neste Bonus I/2024 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

 

*Kuponki on alustava. Liikkeeseenlaskun ehtona on, että puolivuosittainen kuponkituotto voidaan vahvistaa liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 10,0 %, mikä vastaa vuosituottona 20 prosenttia. Sijoitukseen liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski. Tarkemmat kuvaukset riskeistä löytyvät markkinointiesitteen kohdasta ’Sijoituksen keskeiset riskit’ sekä lainakohtaisista ehdoista.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

 

Tutustu tarkemmin Kuponkilaina Fortum & Neste Bonus I/2024:n markkinointiesitteeseen, avaintietoasiakirjaan sekä alustaviin lainaehtoihin. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Merkitse »

Liitteet