Osakeindeksilaina HEX25 I/2024

Osakeindeksilaina HEX25 I/2024

Osakeindeksilaina HEX25 I/2024 on viiden vuoden mittainen sijoitus osakeindeksisidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan. Sijoituksen mahdollinen tuotto sekä pääoman palautus riippuvat kohde-etuutena toimivan Nasdaq OMX Helsinki 25 -indeksin kehityksestä.

 

Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä tuottona kohde-etuuden lainaehtojen mukaan laskettu mahdollinen positiivinen arvonmuutos kerrottuna tuottokertoimella 175 %*. Jos arvonmuutos on negatiivinen, ei tuottoa makseta. Sijoituksen suojataso on 80 %. Jos kohde-etuuden lainaehtojen mukaan laskettu päätösarvo on sijoitusajan lopussa laskenut lähtöarvoon verrattuna enintään 20 %, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä sijoituksen nimellispääoma. Mikäli kohde-etuus on sijoitusajan lopussa laskenut lähtöarvoon verrattuna enemmän kuin 20 %, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo vähennettynä kohde-etuuden (negatiivisella) arvonmuutoksella.

 

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä **. Liikkeeseenlaskijana toimii Barclays Bank PLC ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

Sijoituksen kohdemarkkina:

Osakeindeksilaina HEX25 I/2024 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

 

* Tuottokerroin on alustava ja liikkeeseenlaskun ehtona on, että se voidaan vahvistaa liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 165 %.

**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

 

Tutustu tarkemmin Osakeindeksilaina HEX25 I/2024:n markkinointiesitteeseen, avaintietoasiakirjaan sekä alustaviin lainaehtoihin. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Merkitse »

Liitteet