Yrityslainakori Eurooppa IV/2023

Yrityslainakori Eurooppa IV/2023

Yrityslainakori Eurooppa IV/2023 tarjoaa mahdollisuuden korkeaan kiinteään korkotuottoon

 

Yrityslainakori Eurooppa IV/2023 on noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu perustuvat 75 eurooppalaisen yhtiön luottoriskiin. Yhtiöt ovat luottoluokitukseltaan High Yield -tasoa, mikä tarkoittaa, että niihin liittyy keskimääräistä korkeampi riski. Sijoittajan saaman korkotuoton suuruus ja eräpäivänä palautettavan pääoman määrä riippuvat luottovastuutapahtumien määrästä Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin sarjassa 40 (versio 1).

 

Yrityslainakori tarjoaa sijoittajalle kiinteän, alustavasti 9,0 %* vuosituoton. Tuotto maksetaan puolivuosittain. Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Yrityslainakori Euroopassa ensimmäiset viisitoista luottovastuutapahtumaa eivät kuitenkaan vaikuta sijoituksen tuottoon tai eräpäivänä takaisin maksettavaan pääomaan. Mikäli luottovastuutapahtumia toteutuu yli viidessätoista yhtiössä, pienentää kukin seuraava luottovastuutapahtuma sijoittajalle eräpäivänä takaisinmaksettavaa pääomaa sekä tuotonlaskennassa käytettävää pääomaa noin 11,1 prosenttiyksiköllä. Mikäli luottovastuutapahtumia toteutuu 24:ssa tai useammassa yhtiössä, menettää sijoittaja koko sijoittamansa pääoman. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii BNP Paribas Issuance B.V., takaajana BNP Paribas ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

SIJOITUKSEN KOHDEMARKKINA:

Yrityslainakori Eurooppa IV/2023 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.


* Alustava korkotuotto. Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli Yrityslainakorin vuosituottoa ei voida vahvistaa vähintään 8,5 %:iin. Lopullinen tuotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä. Vuosituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkioita tai muita kuluja.
** Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

 

Tutustu tarkemmin Yrityslainakori Eurooppa IV/2023:n markkinointiesitteeseen, avaintietoasiakirjaan sekä alustaviin lainaehtoihin. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Merkitse »

Liitteet