UB tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia strukturoituja sijoituslainoja

UB tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia strukturoituja sijoituslainoja. Sijoituslainat jaetaan kahteen ryhmään: pääomaturvattuihin lainoihin ja pääomaturvaamattomiin lainoihin. Pidämme tärkeänä tuotteiden sopivuutta asiakkaiden tarpeisiin sekä vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Pääomaturvatut sijoituslainat sopivat hyvin esimerkiksi kehittyville markkinoille sijoittamiseen. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden sijoittaa esimerkiksi raaka-aineisiin tai muihin sellaisiin kohteisiin, joihin yksityissijoittajan voi muutoin olla hankala tai jopa mahdotonta sijoittaa. UB tarjoaa myös muita korkean tuottopotentiaalin sijoituslainoja kuten korkostruktuureja ja osakemarkkinoiden kehitykseen sidottuja rakenteita.

UB kilpailuttaa kaikki myymänsä sijoituslainat eri liikkeeseenlaskijoiden kesken ja pyrkii tällä tavoin tarjoamaan tuotteet asiakkailleen aina erinomaisin ehdoin.