Yrityslainat - mielenkiintoinen vaihtoehto korkosijoittajalle

Suuryritysten liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjat ovat mielenkiintoinen vaihtoehto sijoittajalle, sillä ne ovat viime aikoina tarjonneet hyvän tuottopotentiaalin korkomarkkinoilla. Yrityslainat sopivat myös niille sijoittajille, jotka eivät voi tai halua ottaa osakeriskiä.

Yrityslainat ovat pääsääntöisesti useamman vuoden mittaisia. Joukkovelkakirjoilla on kuitenkin jälkimarkkinat, joilla sijoittajat voivat ostaa tai myydä yrityslainoja kesken laina-ajan. Jälkimarkkinat ovat kuitenkin melko suljetut ja vaativat usein suuria volyymejä. Tämän vuoksi piensijoittajan voi olla vaikea päästä markkinoille suoraan. UB:n kautta myös yksityissijoittajan on nyt mahdollista päästä hyötymään yrityslainojen tuottopotentiaalista

Voiko korkosijoituksilla vaurastua?

Korkosijoitukset mielletään matalariskisiksi ja siten myös tuotoltaan maltillisiksi. Tutuimpia korkosijoittamisen muotoja ovat pankkien erilaiset säästötilit sekä määräaikaistalletukset. Korkosijoituksia on kuitenkin monenlaisia ja niistä löytyy myös korkeatuottoisia vaihtoehtoja.

Tuotto ja riskitaso vaihtelevat erilaisissa korkosijoituksissa samaan tapaan kuin muidenkin omaisuusluokkien sisällä. Korkosijoittamiseen pätevät siten samat periaatteet kuin muuhunkin sijoittamiseen. Sijoituskohteen valinta riippuu sijoitusajasta, tuottotavoitteesta sekä riskinottokyvystä. Lyhytaikaiseen säästämiseen sopivat parhaiten talletukset, pankkien sijoitustodistukset sekä lyhyen koron rahastot. Pitkäaikaiseen sijoittamiseen sopivat puolestaan valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat sijoittajan riskiprofiilista riippuen.

Tutustu tarkemmin korkosijoittamiseen: Korkosijoittajan opas »

UB Korkoviikot

Kysy lisää korkosijoittamisen vaihtoehdoista sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai soita 09 2538 0320.

Tilaa uusimmat yrityslainalistat täyttämällä alle yhteystietosi:

Pysy ajan tasalla – tilaa UB:n uutiskirje

Julkaisemme maksuttoman, sähköisen uutiskirjeemme kuukausittain. Uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa sijoittamisesta ja United Bankersin palveluista.

Tilaa UB:n uutiskirje »

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuotekohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen riskit ilmenevät.