Osakeobligaatio Suomi II/2023

Osakeobligaatio Suomi II/2023

Osakeobligaatio Suomi II/2023 tarjoaa pääsyn osakemarkkinoille pääomaturvatusti.

 

Osakeobligaatio Suomi II/2023 on viiden ja puolen vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan.

 

Sijoituksessa on pääomaturva, eli sijoittajalle palautetaan eräpäivänä vähintään 100 % sijoituksen nimellispääomasta riippumatta kohde-etuuden arvonmuutoksesta sijoitusaikana. Näin ollen sijoittajan tappioksi voi koitua maksettu merkintäpalkkio.*

 

Kohde-etuutena toimivassa osakekorissa on tasapainoin Fortum Oyj:n, Huhtamäki Oyj:n, Kesko Oyj:n, Orion Oyj:n, Sampo Oyj:n, Telia AB:n, TietoEVRY Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet.

 

Sijoittajan mahdollinen tuotto muodostuu osakekorin sijoitusajan positiivisesta arvonmuutoksesta aina 40 % saakka kerrottuna tuottokertoimella 130 %**. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoituksen maksimituotto alustavalla tuottokertoimella laskettuna on 52 %. Sijoittaja ei hyödy osakekorin yli 40 % arvonmuutoksesta. Jos osakekorin arvonmuutos on negatiivinen, on tuotto nolla.

 

Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijana toimii Nordea Bank Abp.

 

* Sijoitukseen liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta.
** Alustava tuottokerroin. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa tuottokertoimeksi vähintään 120 %, peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

 

Tutustu tarkemmin Osakeobligaatio Suomi II/2023:n markkinointiesitteeseen, avaintietoasiakirjaan sekä alustaviin lainaehtoihin. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

Merkitse »

Liitteet