Joukkolainat

UB toimii aktiivisesti joukkovelkakirjamarkkinoilla niin suorissa yrityslainoissa kuin strukturoiduissa sijoituslainoissakin.  UB etsii asiakkaiden tarpeisiin parhaiten sopivat sekä riski-tuotto-suhteeltaan optimaaliset vaihtoehdot. UB:n laajan pohjoismaisen yhteistyöverkoston ansiosta yrityslainamarkkinoiden kiinnostavat liikkeeseenlaskut sekä toimivat jälkimarkkinat ovat vaivattomasti asiakkaidemme ulottuvilla. Strukturoiduissa sijoituksissa UB käyttää liikkeeseenlaskijana aina vakavaraisia pohjoismaisia pankkeja. Kilpailutuksella pyritään varmistamaan, että asiakas saa tuotteen parhain mahdollisin ehdoin.

Sijoituslainat jaetaan kahteen ryhmään: pääomaturvattuihin ja pääomaturvaamattomiin lainoihin. UB tarjoaa strukturoituja tuotteita sijoittajien erilaisiin tarpeisiin. Vaihtoehtoja löytyy tasaista kuponkituottoa tarjoavista vaihtoehdoista korkean tuottopotentiaalin kohteisiin, joissa tuotto voi olla sidottu esimerkiksi osakemarkkinoiden kehitykseen. Strukturoitujen sijoitusten suunnittelussa on keskeistä, että tuote räätälöidään aina vallitsevaa markkinatilannetta hyödyntäen.

Sijoituslainoista suosituimpia ovat UB:n strukturoidut korkosijoitukset. Niiden tuotto perustuu yksittäisen tai useamman kohdeyhtiön luottoriskin hinnoitteluun markkinoilla. Monille jo tuttuja tuotteita ovat esimerkiksi Metsäobligaatiot ja Yrityslainakorit.