Perspektiiviä
sijoittamiseen
Katso rahastojen arvot Vertaile rahastoja Tule asiakkaaksi

Ainutlaatuiset kiinteistöosakerahastot

Perinteisten osake- ja korkorahastojen lisäksi UB tarjoaa kattavan valikoiman kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittavia rahastoja. UB onkin reaaliomaisuussijoittamisen edelläkävijä jopa eurooppalaisessa mittakaavassa tarkasteltuna.

“UB:n rahastojen avulla sijoittaja saa kustannustehokkaasti erinomaisen hajautuksen omaisuuslajeihin, joilla on mahdollista madaltaa sijoitussalkun riskitasoa ilman, että salkun pitkän aikavälin tuotto-odotuksesta tarvitsee tinkiä.” — Juuso Uski, sijoitusjohtaja

Vertailussa menestyneet ja palkitut rahastot

UB:n rahastot ovat menestyneet useissa rahastovertailuissa. Marraskuussa 2014 julkaistussa Scandinavian Financial Researchin (SFR) tekemässä vuotuisessa tutkimuksessa suuret suomalaiset instituutiot arvioivat UB:n parhaaksi sijoitusrahastotaloksi.

Arvioinnissa käytettyjä kriteerejä olivat muun muassa rahastojen tuotto, rahastojen sijoitusfilosofia sekä asiakaspalvelun laatu.

Hyödynnä salkunhoitajien ammattitaito ja kokemus

UB:n rahastojen salkunhoidosta vastaavat erittäin kokeneet ja ammattitaitoiset tiimit. Lähes kaikissa rahastoissamme päävastuullinen salkunhoitaja on pysynyt samana rahaston perustamisesta lähtien.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tähdet ilmaisevat Morningstar Rating -luokituksen. Mikäli rahaston A-sarjalta puuttuu Morningstar Rating-luokitus, käytetään K-sarjan luokitusta.

MetsärahastotTuotto 12 kk

UB Metsä+4.96

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. UB Metsä tuo metsäsijoittamisen edut nyt kaikkien sijoittajien ulottuville.

Tutustu › Merkitse ›

Kiinteistörahastot

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto. Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle.

Tutustu › Merkitse ›

UB Suomi Kiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt sijoittaa laajasti suomalaisiin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteisiin lukeutuvat muun muassa palvelu- ja hoivakiinteistöt, toimistot, asunnot ja tontit.

Tutustu › Merkitse ›

KiinteistöosakerahastotTuotto 12 kkTuotto 12 kkMikä on REIT?

UB Aasia REIT Plus+13.72

Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittava osakerahasto.

Tutustu › Merkitse ›

UB Eurooppa REIT+25.12

UB Eurooppa REIT sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden pienentää osake- ja korkomarkkinoiden aiheuttamaa heilahtelua.

Tutustu › Merkitse ›

UB Global REIT+21.04

UB Global REIT sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa likvidisti ja hajautetusti kiinteistöihin. Rahaston tavoitteena on yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehitystä tasaisempi tuotto.

Tutustu › Merkitse ›

UB Pohjois-Amerikka REIT+21.04

UB Pohjois-Amerikka REIT sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistömarkkinoille.

Tutustu › Merkitse ›

UB Real REIT+7.77

UB Real REIT on tarkoitettu sijoittajille, jotka hakevat kiinteistömarkkinoilta osakemarkkinoiden mukaista tuottoa ja haluavat antaa salkunhoitajalle mahdollisuuden valita vapaasti kulloinkin parhaat yhtiöt ja markkinat sijoitussalkkuun.

Tutustu › Merkitse ›

InfrastruktuurirahastotTuotto 12 kkTuotto 12 kk

UB EM Infra+8.90

UB EM Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin.

Tutustu › Merkitse ›

UB Infra+21.52

UB Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vakaisiin ja hyvätuottoisiin infrastruktuuriliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti.

Tutustu › Merkitse ›

OsakerahastotTuotto 12 kkTuotto 12 kk

UB Amerikka+19.12

UB Amerikka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton.

Tutustu › Merkitse ›

UB HR Suomi+16.14

UB HR Suomi sopii suomalaisten listattujen yhtiöiden menestykseen luottavalle pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Tutustu › Merkitse ›

KorkorahastotTuotto 12 kk

UB Korko Plus+1.20

UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin sekä lyhyisiin ja matalariskisiin korkoinstrumentteihin.

Tutustu › Merkitse ›

MonistrategiarahastotTuotto 12 kkTuotto 12 kk

UB Smart+8.86

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

Tutustu › Merkitse ›

Muut rahastot

UB EM Frontier Real Assets

Rahasto sijoittaa listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla.

Tutustu › Merkitse ›

Muut UB Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot

Haluatko lisätietoa rahastoistamme tai asiantuntijan ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista? Ota yhteyttä puh. 09 2538 0320 tai sijoita@unitedbankers.fi. Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään.

Katso rahastojen arvot Tule asiakkaaksi

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla tällä sivulla. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.