POP

POP

Tältä sivulta löytyvät ajankohtaiset rahastomateriaalit POP-pankkien käyttöön.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä

   
Rahastoesite »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut » Fondens avgifter och kostnader »
Kvartaalikatsaus »  
Vastuullisuuskatsaus 2022 »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

 

   
Rahastoesite »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut, A-sarja » Fondens avgifter och kostnader, A-serie  »
Palkkiot ja kulut, R-sarja » Fondens avgifter och kostnader, R-serie  »
Kvartaalikatsaus »  
Vastuullisuuskatsaus 2022 »  
Vastuullisuusperiaatteet »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

 

Erikoissijoitusrahasto UB Smart

 

Rahastoesite Smart »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut » Fondens avgifter och kostnader »
Kuukausikatsaus »  
ESG-kvartaaliraportti »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt

 

Rahastoesite »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut » Fondens avgifter och kostnader »
Kvartaalikatsaus »  
Vastuullisuuskatsaus 2022 »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

Yhteiset

Rahastojen merkintälomake »

Rahasto-osuuden lahjoitus »

Rahastosäästämisen yleiset ehdot »

Lunastus- ja vaihtolomake »

Tuotto-osuudet »

Rahastotiivistelmä »