POP

Rahastomateriaalit POP

Tältä sivulta löytyvät ajankohtaiset rahastomateriaalit POP-pankkien käyttöön.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä

Rahastoesite »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut » Fondens avgifter och kostnader »
Kvartaalikatsaus »  
Vastuullisuuskatsaus 2022 »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Rahastoesite »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut, A-sarja » Fondens avgifter och kostnader, A-serie  »
Palkkiot ja kulut, R-sarja » Fondens avgifter och kostnader, R-serie  »
Kvartaalikatsaus »  
Vastuullisuuskatsaus 2022 »  
Vastuullisuusperiaatteet »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

 

Erikoissijoitusrahasto UB Smart

Rahastoesite Smart »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut » Fondens avgifter och kostnader »
Kuukausikatsaus »  
ESG-kvartaaliraportti »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt

Rahastoesite »  
Avaintietoasiakirja » Faktablad »
Säännöt »  
Palkkiot ja kulut » Fondens avgifter och kostnader »
Kvartaalikatsaus »  
Vastuullisuuskatsaus 2022 »  
Rahaston tuottohistoria » Fondens avkastningshistoria »
Aikaisemmat tuottonäkymät » Tidigare resultatscenarier »

 

Yhteiset

Rahastojen merkintälomake »  
Rahasto-osuuden lahjoitus »  
UB Rahastoyhtiö Oy:n jatkuvan rahastosäästämisen yleiset ehdot » UB Fondbolag Ab:s allmänna villkor för regelbundet fondsparande »
Lunastus- ja vaihtolomake »  
Tuotto-osuudet »  
Rahastotiivistelmä »